Geert Wilders komt op uitnodiging van de PVV-Drenthe a.s. vrijdag 27 febr. op werkbezoek in Nieuw-Buinen om zich op de hoogte te stellen van de windturbineparken die daar nu definitief geplaatst gaan worden zo het lijkt.

We roepen iedereen op die tegen plaatsing van deze turbineparken is dit bezoek bij te wonen.

Als je de koppen in de krant mag geloven is de PvdA de grootste tegenstander van de windmolens. NIETS IS MINDER WAAR. Alle partijen in de Provinciale Staten van Drenthe, uitgezonderd de PVV, hebben gestemd voor deze locatie (zoekgebied veenkolonien) en voor de omvang ervan. Sommige partijen in Drenthe vinden dat er zelfs nog wel een paar scheppen bovenop mogen. Het gaat om duur(zaamheid), u weet wel.

De PvdA, VVD en CU hebben in 2010 samen als bestuurspartijen en met instemming van alle andere partijen (excl. PVV) de plek bepaald en de omvang. Nou die turbines gaan er nu echt komen als het aan hen ligt, al mompelen ze nu dat draagvlak wel mooi zou zijn. Tegen die windturbines daar gaan we nu protesteren, samen met de bewoners van de veenkoloniën.

Het programma ziet er als volgt uit:

Locatie: Dorpshuis Noorderbreedte, Zuiderdiep, Nieuw Buinen
Gps intikken: Borger Odoorn, Zuiderdiep 488

12.00 u. aankomst Geert Wilders; wordt ontvangen door Ad van Berkel (PVV-Drenthe)
12.00 u – 13.00 u Gesprek van Geert met o.a. Janet Holtkamp (Platform Storm) en andere 'Tegenwinders' en met de pers.
Dit heeft buiten plaats voor het gebouw
13.00 u – 13.30 u koffie in de zaal van het dorpshuis
13.30 u – 14.30 u. toespraken van o.a. Tweede Kamer lid Reinette Klever

TOT ZIENS VRIJDAG

Nr Naam               Voorletters etc.             Geboortedatum        Woonplaats

1. Uppelschoten     N.A. (Nico) (m)             21 juni 1944            Eelde
2. Bronts                H.J.L. (Harry) (m)        8 februari 1957        Veenhuizen
3. Vorenkamp        A. (Bert) (m)                25 september 1954  Pesse
4. van Berkel         A.A.P.M. (Ad) (m)         4 mei 1945              Eelde
5. Philips               E.H. (Liesbeth) (v)        9 oktober 1968         Eelde
6. Pottjewijd          J.(Jan) (m)                  20 september 1960   Veenhuizen
7. Speelman          M. (Miranda) (v)          8 januari 1972           Eelde
8. van der Meijden D. (Dirk) (m)               22 juli 1940               Zandpol
9. Bos                    G. (Gerard) (m)          29 september 1976   Zandpol
10. Kort                 S.D. (Sonja) (v)          11 juni 1976              Emmen
11. Bruins              J. (Jacqueline) (v)       21 november 1966    Assen
12. Winter              H.(Henk) (m)              29 september 1939   Aalden
13. van den Berg    I.S.(Evi) (v)                3 juli 1941                Coevorden

 Zie voor ons programma onder Standpunten

Eind 2013 nam de fractie van de PVV in Drenthe het initiatief om de gemeenten in Drenthe te benaderen om concrete inlichtingen te verkrijgen over plaatsen waar de islam zou kunnen worden uitgedragen. De bedoeling was om een soort nulmeting te doen inzake de islamisering van Drenthe. Er werd gekozen voor een zgn. WOB (wet openbaar bestuur) verzoek.

De PVV maakt zich al lang zorgen over de vaak agressieve manier waarop de Islam haar vleugels uitslaat en draagt dat ook uit. Bij bijna alle brandhaarden in de wereld zijn Islamitische groeperingen. betrokken en het internationaal terrorisme schijnt grotendeels het monopolie te zijn van aanhangers van Allah.
In Drenthe lijkt dat een "ver-van-mijn-bed-show" en is het duidelijk minder aan de orde dan bv. in de Randstad, maar ook hier krijgen wij klachten van verontruste burgers die zich geïntimideerd of zelfs bedreigd voelen. De opkomst van ISIS bewijst eens te meer hoe de Islam als ideologie een schrikaanjagende werking heeft.

Vrijdag 13 februari heeft de fractie van de PVV een succesvolle openbare bijeenkomst in Assen gehad waar de bekende arabist en PVV-Europarlementariër Hans Jansen een lezing heeft gehouden met als titel "de Islamisering van Nederland". De complete lezing van Hans Jansen kunt u hieronder lezen. GeenStijl.nl had al eerder een deel van deze lezing gepubliceerd. De bijeenkomst werd bezocht door ruim 40 deelnemers, waaronder zelfs iemand uit Duitsland uit de Pegida-beweging. In het vragenuur na de lezing werd Hans Jansen bestookt met nogal wat actuele vragen.
Hans Jansen riep de toehoorders op om zich te wapenen tegen de voortgaande sluipende Islamisering. Hij legde daarbij uit wat de wapens zijn waarover burgers beschikken: zijn onverzettelijkheid, het woord, de pen, zijn gedrag, met actie en actief en bewust gedrag kunnen de burgers hun weigering tot opgelegde islamisering kenbaar maken en tegenwerken.

Op maandag 22 september j.l. heeft de Drentse provinciale fractie van de PVV een geslaagde openbare bijeenkomst gehouden voor vrijwilligers en sympathisanten, de zaal zat vol. Nico Uppelschoten, fractievoorzitter van de PVV Drenthe heeft zijn beschikbaarheid voor een volgende termijn als fractievoorzitter bekendgemaakt en ook dat de huidige fractieleden voor de volgende termijn wensen door te gaan.
 Sietze Fritsma, 2e Kamerlid voor de PVV voor o.a. immigratie en vreemdelingenzaken heeft een lezing gegeven over de immigratie naar Nederland en hoe Nederland aan het veranderen is in negatieve zin onder invloed van met name de toestroom van Moslim-immigranten. Het is nog steeds zo dat gezinsmigratie de grootste factor is in de instroom en niet de asielstroom.

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief