De asielinstroom heeft proporties aangenomen die voor Nederland niet meer dragelijk zijn. Dat weet iedereen die geen oogkleppen op heeft. De immigratiestroom wordt steeds sterker en uit zich reeds lang in problemen op gebieden als wonen, onderwijs, veiligheid, zorg, uitkeringen, culturele verschillen die tot spanningen leiden denk aan de zgn. ‘Kansen-en Krachtwijken’, etc.

De immigratiekosten voor Nederland bedroegen in 2010 reeds 7,2 miljard per jaar aan directe kosten berekend in het Nyfer-rapport en oplopend, door Elsevier werden die in dat zelfde jaar berekend op ongeveer 12,5 miljard per jaar, en dat is inmiddels nog een stuk opgelopen! Over een regeerperiode is dat minstens 50 miljard aan extra uitgaven die niet aan andere zaken uitgegeven kunnen worden.
In Denemarken zijn de Sociaal Democraten er achter gekomen dat de asiel en immigratie-stromen helemáál niet sociaal zijn, met name niet voor de bestaande inwoners van het land. Waarom wordt die instroom hier ook niet maar een béétje beperkt? Dat zou gemakkelijk kunnen maar de politieke wil in Den Haag ontbreekt! Ik zou de Burgemeester van Ter Apel willen adviseren: zet al die asielzoekers waar geen ruimte voor is, soms melden zich wel 850 per dag, in bussen en lever ze maar af op Plein 1 in Den Haag. Het is een probleem van het Rijk tenslotte. Mogelijk gaat het dan dagen waar ze mee bezig zijn. Oplossingen die er zijn worden n.l. gewoon genegeerd. De problematische instroom gaat nu bij de gemeenten gedropt worden en die kunnen daarna verplicht voor woningen gaan zorgen voor diezelfde asielzoekers nadat ze statushouders zijn geworden.
MAAR: Nood breekt Wet en Rechtvaardigheid gaat voor Wettisisme!
Daarom de volgende motie: zie de motie Geen Nood-AZC’s in Drenthe ook niet met dwang

Reactie van GS (Provinciebestuur) en de overige partijen in de Staten:

Gedeputeerde Hans Kuipers (GL) reageerde namens GS: ‘dit onderwerp zou in Drenthe TOTAAL niet aan de orde zijn.’ Verder PVV als niet deugende partij... Opm. Alsof er géén tekort aan woningen in Drenthe is en de wachtlijsten inmiddels niet tot gemiddeld 5 jaar zijn opgelopen en de ingestroomde asielzoekers als statushouders niet onder toezicht van de Provincie met voorrang binnen 3 maand gehuisvest dienen te zijn in de Drentse gemeenten.
En met de nieuwe Dwangwet voor crisis-noodopvang AZC’s worden de Provincies ook nog toezichthouder voor de verdeling van de Nood-AZC’s in de gemeenten. De rem op de asiel-instroom valt nu geheel weg en te voorzien valt dat de door de Dir. IND gevraagde vereenvoudiging van de regelgeving voor toelating de volgende stap zal moeten worden om de aankomende wildgroei van Nood-AZC’s te verminderen, dat zal afstempelen moeten inhouden, dus sneller goedkeuren van de verblijfsstatus gezien de onbeperkte beroepsmogelijkheden bij afwijzing, daarna zal de verplichte huisvesting werkelijk een mega-probleem gaan worden. Struisvogelpolitiek: zelfs nu blijven de koppen in het zand staan!
De Overige Partijen van links tot rechts reageerden unaniem afwijzend en met een hoog deug-theater-gehalte. Op alle slakken zout leggend, gelukkig waren zij niet zoals deze vreselijke PVV-ers die er blijkbaar geen begrip ervoor hadden dat iedereen gastvrij ontvangen dient te worden, ze moeten wel, overal Oorlog en Onveiligheid Jawel.

Reactie van de PVV (als laatste):
1. Dit is een typisch voorbeeld van wegkijken door de mainstream-politiek van de problemen die de mensen in Nederland zien!
2. Het is wel degelijk aan de orde in Drenthe: alsof er geen woningprobleem is, alsof de provincie geen toezichthoudende rol heeft bij huisvesting statushouders en straks voor de verdeling van al die Nood-AZC’s
3. En er zullen steeds meer Nood-AZC’s gaan bijkomen
4. Oorlogsvluchtelingen vallen niet onder het Vluchtelingenverdrag van Genéve, dat is bedoeld voor Politiéke Vluchtelingen waarvan het leven gevaar loopt.

Behandeld door Bert Vorenkamp tijdens de Provinciale Statenvergadering van 9 november 2022

 

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief