Motie geen Nood-AZC´s in Drenthe

Motie Huisvesting asielzoekers vreemd aan de orde van de dag

Provinciale Staten van Drenthe in vergadering bijeen op 9 november 2022

Constaterende dat

1. de instroom van asielzoekers uit Syrië toeneemt, ondanks het einde van de gevechten in Syrië
2. de instroom van asielzoekers uit Afghanistan toeneemt, ondanks het einde van de gevechten in Afghanistan
3. de instroom van asielzoekers uit Noord en Midden Afrika toeneemt, ondanks het feit dat er geen oorlogen zijn in dat deel van Afrika.

Overwegende dat

1. de bevolking van Nederland volgens een ministeriële commissie zal groeien met 1,4 miljoen mensen tot 2036. Waarvan 0,4 miljoen zal ontstaan door natuurlijke aanwas en 1,0 miljoen door immigratie
2. de stroom van asielzoekers niet zal afnemen, maar een constante stroom zal blijven
3. de huisvesting van deze mensen in de AZC’s, de noodopvang en in sociale huurwoningen en groot probleem is en zal blijven
4. Nederlanders al jaren moeten wachten op een sociale huurwoning.
5. het sociale systeem onderdruk komt te staan, omdat veel van de asielzoekers in de bijstand zullen belanden, nu is reeds de helft van de mensen die een bijstandsuitkering hebben van allochtone afkomst
6. de armoede in Nederland alleen maar zal toenemen onder de Nederlanders en de bestrijding hiervan de prioriteit behoort te hebben.
7. de Drentse Gemeenten constructief hebben meegewerkt aan de opvang van de vluchtelingen uit de Oekraïne.

Verzoeken GS

1. om niet meer mee te werken aan het realiseren van noodopvang voor asielzoekers in Drentse Gemeenten;
2. om Drentse Gemeenten te ondersteunen die weigeren om de door het Rijk afgedwongen of dringend verzochte noodopvang te realiseren;
3. om bij het Rijk aan te dringen op het stoppen van de genereuze opvang van asielzoekers en dit ook vooral via internet bekend te maken;

en gaan over tot de orde van de dag.

Namens de PVV Drenthe,       Namens Forum voor Democratie,
Bert Vorenkamp                       Hendrikus Velzing

Uitslag stemming: PVV voor (FvD afwezig), overige partijen allen tegen: PvdA, GL, PvD, D66, SP, SL, CDA, VVD, JA21