Steun de PVV

De stichting PVV Drenthe is volledig afhankelijk van donaties van derden omdat wij geen enkele subsidie krijgen van de overheid. Wij kunnen uw steun dan ook goed gebruiken om nu en in de toekomst het PVV-geluid te laten horen!

Wij zijn dankbaar voor elke bijdrage hoe klein dan ook! Wij kunnen niet zonder uw steun!

U kunt uw bijdrage overmaken op Rabobank IBAN: NL34 RABO 0159 4797 62 t.n.v. Stichting PVV Drenthe onder vermelding van "donatie PVV Drenthe" en optioneel uw naam en adres.