Programma

Verkiezingsprogramma PVV Drenthe 2023

Vóór het behoud van een mooi Nederland en Drenthe waarin we goed kunnen leven.

#STEM_ZE_WEG!   #Stem_Rutte_weg!

U heeft nu de kans om deze regering te beletten haar onzinnige maatregelen door te zetten; De Provinciale Staten kiezen de Eerste Kamer en U kunt er nu voor zorgen dat ze daar GEEN meerderheid meer hebben

Waarom kiest u de PVV:

  De PVV staat voor Drenthe voor de Drenten! Dit betekent geen voorrang voor asielzoekers en statushouders bij het toewijzen van een woning, stoppen met de klimaatdwang maar wel het gebruik van veilige en stabiele bronnen voor energie. Ook de stikstofpaniek moet aangepakt worden, niet de boeren of de natuur aanpakken maar het gebruikte computermodel moet op de helling, en geen wensnatuur nastreven maar echte natuur. De Drentse cultuur dient leidend te zijn bij de inrichting van de Drentse samenleving en het landschap.

 In maart 2023 krijgt u de kans om een stap in deze richting te zetten. Samen kunnen we Provinciale Staten van Drenthe (en in het verlengde de Eerste Kamer) zo vorm te geven dat uw wensen uitgevoerd kunnen worden.

 Algemene PVV programmapunten die de PVV-Drenthe ondersteunt, waaronder:

 • Ons Nederland terug voor de Nederlanders
 • Stoppen met de kostbare massa-immigratie, geen geld naar gelukzoekers
 • Tegengaan van de doorgaande Islamisering
 • Stoppen met miljarden-uitgaven aan het buitenland
 • Nederland weer soeverein, uit de EU
 • Ons zorgsysteem heeft topprioriteit

GENOEG IS GENOEG!  Stem daarom PVV-Drenthe !

  De belangrijkste programmapunten van de PVV-Drenthe zijn:

 • Behoud van de leefbaarheid in Drentse dorpen en steden
 • Bevorderen van de Drentse economie, de boeren moeten kunnen blijven boeren
 • Hulp bij verlagen Energielasten
 • Stoppen met de Stikstof-gekte, de Natuur is niet in crisis
 • Stoppen met asielopvang, zeker geen asieldwang

 

Behoud van de leefbaarheid in Drentse dorpen en steden

 • Drentse cultuur

Naoberschap ondersteunen en daarbij hoort Sinterklaas en Zwarte Piet, Kerstmis enz. Bijzondere Drentse organisaties zoals de Boermarken moeten we koesteren.

 • Behoud leefbaarheid kleine kernen

Leefbaarheid van het platteland betekent dat er woonruimte dient te zijn of toegevoegd dient te worden voor jonge gezinnen. Scholen en bibliotheken dienen zoveel mogelijk lokaal behouden te blijven.

 • Geen sluiting/inkrimping van ziekenhuizen/zorgcentra

Een snelle en goede zorgverlening moet gewaarborgd worden, ook de goede bereikbaarheid van deze instellingen dient gegarandeerd.

 • Drentse zorgvoorzieningen

Geen sluiting en inkrimping ziekenhuizen. Alle ziekenhuizen in Drenthe goede basiszorg laten geven inclusief spoedeisende hulp.

Meer aandacht voor huisvesting voor ouderen.

 • Woningen primair voor eigen inwoners

Te bouwen woningen moeten met voorrang beschikbaar komen voor plaatselijk betrokken inwoners.

 • Openbaar vervoer

Openbaar vervoer in steden en platteland d.m.v. bus, belbus, hubtaxi etc. behouden en de tarieven betaalbaar houden.

 • Onderwijs in Drenthe

   Aandacht voor verbetering van het vakonderwijs, aansluitend op de marktvraag.

    Behoud van de basisscholen in de kleine kernen.

Natuur in Drenthe

 • Behoud Drents landschap

Behoud van heide, bossen, schapen en het afwisselende coulissen-landschap met weidevogels, vee zichtbaar in de weides.

 • Geen nieuwe natuur en minder Natura2000

De natuur gaat niet verloren maar is aan altijd aanwezige verandering onderhevig. Er zijn destijds veel teveel Natura2000 gebieden aangewezen omdat men de gevolgen heeft onderschat, van veel gebieden dient de N2000-status opgeheven te worden.

We moeten zorgvuldig met de natuur omgaan maar mensen zijn net zo belangrijk.

 • De Wolf

De wolf dient bestreden te worden (zgn. ´Nulstandsbeleid´), daar is in Drenthe gezien de dichtheid van mensen en huisdieren geen passende ruimte voor. Blijft de wolf dan zal het karakter van Drenthe in negatieve zin sterk veranderen, de meeste dieren verdwijnen dan uit het landschap, schapen, koeien, paarden, etc. Ook de veiligheid van de mensen is in het geding!

Bevorderen van de economie in Drenthe

 • De N34 tussen Groningen en Emmen in zijn geheel verdubbelen

De 2 grootste steden van het Noorden dienen op een veilige en snelle manier met elkaar verbonden te worden, ook voor een snel en betrouwbaar Openbaar vervoer.

 • Frieslandroute geheel verdubbelen

Na de N34 dient de N381 tussen Emmen en Drachten als volgende geheel verdubbeld te worden.

 • Dubbele spoorverbinding Emmen-Hoogeveen

Emmen verdient een goede dubbelbaans geëlektrificeerde spoorverbinding met de rest van Nederland, deze kan lopen via Dalen en aansluiten op het spoornet bij Hoogeveen. Groningen, Zwolle, Leeuwarden en het westen worden dan goed bereikbaar. Door het bovenstaande plan zijn de 4 grote steden in Drenthe zowel via spoor als over de weg beter verbonden met Groningen, Leeuwarden en de Randstad. 

 • Verbetering bestaand spoor

Versnelling spoor tussen Meppel en Groningen, oplossen knelpunt op het spoor tussen Meppel en Zwolle.

 • Behoud van vliegveld Groningen-Eelde (GAE).

Vliegveld Groningen-Eelde als belangrijke infrastructuur behouden voor bereikbaarheid en economische ontwikkeling van het Noorden.

 • Boeren en Agri-bedrijven behouden

Niet alleen de landbouw en veeteelt zijn belangrijk voor onze economie maar de ook de bedrijven die betrokken zijn bij het hele verwerkingsproces van bv. voedselvoorziening: de Agri-sector is de grootste dragende economische sector qua werkgelegenheid in Drenthe. Zonder de landbouw zal er van de Agri-industrie weinig overblijven wegens gebrek aan grondstoffen.

 • Opcenten verlagen 

De opslag op de motorrijtuigenbelasting verlagen en geen extra provinciale ingezetenenheffing of km-heffing. 

 • (Semi-)Overheidsinstellingen behouden

Ten behoeve van de werkgelegenheid dienen Rijksoverheids-instanties (o.a kazernes, gevangenissen en Rijksdiensten) behouden te blijven in Drenthe

Toerisme

 • Boeren-campings en watersport faciliteren

Naast de grote landelijke recreatieparken moet er ook ruimte zijn voor kleinschalig toerisme. B.v. met meer open zwemwater.

 • TT-evenement & TT-omgeving mogen groeien

Er is in Drenthe ruimte voor grote (sport) evenementen, dat zich kan concentreren in

de TT-omgeving. 

 • Natuurgebieden open houden

De natuurgebieden zijn niet bedoeld om mensen buiten te sluiten maar om de mensen kennis te laten maken en te laten genieten van de natuur. Beschermen dus maar ook Beleven!

Algemeen:

 • ´Klimaat´-, energie-, ´stikstof´-crisis

De PVV-Drenthe laat zich niet leiden door de model-gestuurde crises: de zgn. Klimaatcrisis en de Natuurcrisis met hun onterechte eenzijdige focus op CO2 en Stikstof die het hele land op slot houden en die o.a. de bouw- en woningcrisis, de energiecrisis en landbouwcrisis veroorzaken.  

 • Energieproblematiek

De Drentse huiseigenaren en woningbouw-stichtingen die problemen hebben met hun energiehuishouding willen we ondersteunen o.a. door te helpen bij woningisolatie.

 • Geen nieuwe zonne-en/of windparken

Er zijn voldoende alternatieven voor deze landschaps- en horizonvervuilende en overast veroorzakende industriële terreinen vol zonneakkers en windturbines. We streven naar afbraak van de windturbineparken en uit het zicht houden van de zonneakkers.

 • Kernenergie

De ontwikkeling van Kernenergie in diverse vormen dient krachtig aangepakt te worden, want daarmee zorgen we voor een betrouwbare, stabiele en goedkope energievoorziening.

 • Geen asielopvangcentra in Drenthe

Echte vluchtelingen dienen humaan opgevangen te worden in de regio (waaruit zij vluchten) . Alle AZC´s zijn onterecht en niet nodig! Voor de PVV Drenthe staat de veiligheid en het belang van onze inwoners voorop!

 • Tegengaan Islamisering

We zijn tegen hoofddoekjes in openbare functies.

Islamitische instellingen zoals Islamscholen en Moskeeën staan we niet toe.

Provinciaal bestuur

 • De Provincie moet zich zoveel mogelijk concentreren op haar hoofdtaken

De rijksoverheid legt steeds meer neer bij de gemeenten met de Provincie als toezichthouder, bepaalde taken dienen we als provincie te weigeren: b.v. toezien op huisvesting statushouders en verdeling van de crisis-nood-AZC´s. We dienen te streven naar minder regels, minder ambtenaren. 

 • Geen verordeningen ondertekenen waar de consequenties niet van zijn te overzien

De overheid wordt dan achteraf door de rechters gedwongen zich daaraan te houden wat vaak ongewenste consequentie tot gevolg heeft.

 • Meer Democratie

Geen ongekozen bestuurders zoals Commissaris van de Koning, burgemeesters e.d.

De burger heeft te weinig zeggenschap over diegenen die hen besturen! We willen meer referenda.

 Lees meer over:

Bouwen en wonen in Drenthe

Bedrijven en bedrijventerreinen in Drenthe