Moties-algemeen

MOTIE 'Begrenzing Drentse Natuur' bij STATENSTUK 2014-621 Voorjaarsnota 2014

Provinciale Staten van Drenthe in vergadering bijeen te Assen op 28 mei 2014 ter behandeling van Statenstuk 2014-621 Voorjaarsnota 2014 (Herzien),

Overwegende dat
 De beheerskosten van de bestaande natuurgebieden al meer zullen zijn dan de bijdrage
van het Rijk
 De natuur niet nog beter en mooier gemaakt moet worden met heringerichte natuur

MOTIE 'Reserve Vitaal Platteland' bij STATENSTUK 2014-621 Voorjaarsnota 2014

Provinciale Staten van Drenthe in vergadering bijeen te Assen op 28 mei 2014 ter
behandeling van Statenstuk 2014-621 Voorjaarsnota 2014 (Herzien),

Overwegende dat
De reserve Vitaal Platteland bedoeld is om de vitaliteit voor de bewoners van het platteland
te vergroten

Motie PVV 13-11-2013: Jaar in jaar uit worden door de provincie Drenthe de z.g.n. 'Opcenten' verhoogd door het percentage inflatie-indexatie bij te tellen; die opcenten vormen een percentage dat over de afrekening Motorrijtuigenbelasting bijgeteld wordt. De Drentse opcenten zijn inmiddels al opgelopen tot 88,3%

MOTIE 'Beperking tekorten' bij STATENSTUK 2014-621 Voorjaarsnota 2014

Provinciale Staten van Drenthe in vergadering bijeen te Assen op 28 mei 2014 ter behandeling van Statenstuk 2014-621 Voorjaarsnota 2014 (Herzien),

Overwegende dat
 Het gezien de onzekere financiële situatie onverstandig is om nieuwe tekorten te
creëren
 Tekorten binnen een programma moeten worden opgevangen binnen dat programma

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief