De fractie van de Drentse PVV heeft besloten de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de Commissaris van de Koningin net als de afgelopen jaren niet te bezoeken. De fractie vindt een dergelijke receptie duur, n.l. 10.000 euro, en ook overbodig en vindt zo’n feestje in deze tijd van crisis en bezuinigingen onverstandig en vindt dat het Drents bestuur en politiek hiermee een verkeerd voorbeeld geeft.

De fractie van de Drentse PVV heeft besloten de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de Commissaris van de Koningin niet te bezoeken. De fractie vindt een dergelijke receptie van “de crème de la crème van de Drentse politiek en bestuur” zoals aangeduid door CdK J. Tichelaar duur en overbodig en vindt dit feestje in deze tijd van crisis en bezuinigingen onverstandig en vindt dat hiermee een verkeerd voorbeeld gegeven wordt.

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief