Provinciale Staten van Drenthe hebben in november vorig jaar ingestemd met het doorlopend verhogen van de zgn. opcenten op de Motorrijtuigenbelasting voor de aankomende jaren, dit geheel tegen de zin van de PVV-fractie.
Hierdoor is Drenthe in een top drie terechtgekomen waar onze inwoners niet blij over hoeven te zijn: na Zuid-Holland staat Drenthe op de 2e plaats qua hoogte van de provinciale-heffing op de motorrijtuigenbelasting, die vanaf dit jaar 88,3% bedragen bovenop de rijksaanslag en die naar raming oplopen naar 93,7% in 2017.

De fractie van de Drentse PVV heeft besloten de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de Commissaris van de Koningin net als de afgelopen jaren niet te bezoeken. De fractie vindt een dergelijke receptie duur, n.l. 10.000 euro, en ook overbodig en vindt zo’n feestje in deze tijd van crisis en bezuinigingen onverstandig en vindt dat het Drents bestuur en politiek hiermee een verkeerd voorbeeld geeft.

De fractie van de Drentse PVV heeft besloten de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de Commissaris van de Koningin niet te bezoeken. De fractie vindt een dergelijke receptie van “de crème de la crème van de Drentse politiek en bestuur” zoals aangeduid door CdK J. Tichelaar duur en overbodig en vindt dit feestje in deze tijd van crisis en bezuinigingen onverstandig en vindt dat hiermee een verkeerd voorbeeld gegeven wordt.

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief