Een van de speerpunten is de gebiedsontwikkeling van GAE (Groningen Airport Eelde), dat is mooi, maar laten we eerst de toekomst van het vliegveld veilig stellen. Het kan niet zo zijn dat opnieuw aan de orde wordt gesteld of GAE wel moet blijven bestaan.
Als we steeds het voortbestaan aan de orde stellen, dan ontstaat daardoor onzekerheid, waardoor in feite het voortbestaan van GAE wordt bedreigd.
Voor de PVV is GAE een belangrijk onderdeel van de infrastructuur van het Noorden.

Dit is een begroting die niet meer gekenmerkt wordt door een groene geur. De Natuur gaat gelukkig niet meer boven alles, bedrijvigheid, werkgelegenheid en economie hebben weer prioriteit gekregen. Maar met het praten over de natuur is nog van alles mis. De natuur is in handen gevallen van de natuurorganisaties, de bio-ingenieurs en de landschapsingenieurs.

Geert Wilders heeft vrijdag 27 febr. 2015 een werkbezoek gebracht aan de Anti-Windturbine-manifestatie in Nieuw-Buinen op uitnodiging van de PVV-Drenthe en met medewerking van Platform Storm. Het bezoek moest helaas betrekkelijk kort zijn in verband met de veiligheid. Geert Wilders werd verwelkomd door PVV-Statenlid Ad van Berkel en heeft buiten uitgebreid gesproken met vertegenwoordigers van Platform Storm waaronder mvr. Janet Holtkamp.

Er zijn 2 kandidaten op de lijst van de PVV-Drenthe met voorkeuze gekozen: Sonja Kort uit Emmen en Jacqueline Bruins uit Assen. Zie ook het bericht hierover op RTV-Drenthe: Voorkeurstemmen voor drie Drentse vrouwen.
Daar zijn we als PVV-fractie zeer vereerd mee, en beide dames ook, want het is op zich al bijzonder als bij de Statenverkiezingen kandidaten met voorkeuze gekozen worden.
Jacqueline Bruins geeft haar positie vrijwillig op omdat ze zich eerst verder wil inwerken in de materie waarover de provincie gaat.

Geert Wilders komt op uitnodiging van de PVV-Drenthe a.s. vrijdag 27 febr. op werkbezoek in Nieuw-Buinen om zich op de hoogte te stellen van de windturbineparken die daar nu definitief geplaatst gaan worden zo het lijkt.

We roepen iedereen op die tegen plaatsing van deze turbineparken is dit bezoek bij te wonen.

Als je de koppen in de krant mag geloven is de PvdA de grootste tegenstander van de windmolens. NIETS IS MINDER WAAR. Alle partijen in de Provinciale Staten van Drenthe, uitgezonderd de PVV, hebben gestemd voor deze locatie (zoekgebied veenkolonien) en voor de omvang ervan. Sommige partijen in Drenthe vinden dat er zelfs nog wel een paar scheppen bovenop mogen. Het gaat om duur(zaamheid), u weet wel.

De PvdA, VVD en CU hebben in 2010 samen als bestuurspartijen en met instemming van alle andere partijen (excl. PVV) de plek bepaald en de omvang. Nou die turbines gaan er nu echt komen als het aan hen ligt, al mompelen ze nu dat draagvlak wel mooi zou zijn. Tegen die windturbines daar gaan we nu protesteren, samen met de bewoners van de veenkoloniën.

Het programma ziet er als volgt uit:

Locatie: Dorpshuis Noorderbreedte, Zuiderdiep, Nieuw Buinen
Gps intikken: Borger Odoorn, Zuiderdiep 488

12.00 u. aankomst Geert Wilders; wordt ontvangen door Ad van Berkel (PVV-Drenthe)
12.00 u – 13.00 u Gesprek van Geert met o.a. Janet Holtkamp (Platform Storm) en andere 'Tegenwinders' en met de pers.
Dit heeft buiten plaats voor het gebouw
13.00 u – 13.30 u koffie in de zaal van het dorpshuis
13.30 u – 14.30 u. toespraken van o.a. Tweede Kamer lid Reinette Klever

TOT ZIENS VRIJDAG

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief