Eind 2013 nam de fractie van de PVV in Drenthe het initiatief om de gemeenten in Drenthe te benaderen om concrete inlichtingen te verkrijgen over plaatsen waar de islam zou kunnen worden uitgedragen. De bedoeling was om een soort nulmeting te doen inzake de islamisering van Drenthe. Er werd gekozen voor een zgn. WOB (wet openbaar bestuur) verzoek.

De PVV maakt zich al lang zorgen over de vaak agressieve manier waarop de Islam haar vleugels uitslaat en draagt dat ook uit. Bij bijna alle brandhaarden in de wereld zijn Islamitische groeperingen. betrokken en het internationaal terrorisme schijnt grotendeels het monopolie te zijn van aanhangers van Allah.
In Drenthe lijkt dat een "ver-van-mijn-bed-show" en is het duidelijk minder aan de orde dan bv. in de Randstad, maar ook hier krijgen wij klachten van verontruste burgers die zich geïntimideerd of zelfs bedreigd voelen. De opkomst van ISIS bewijst eens te meer hoe de Islam als ideologie een schrikaanjagende werking heeft.

Op maandag 22 september j.l. heeft de Drentse provinciale fractie van de PVV een geslaagde openbare bijeenkomst gehouden voor vrijwilligers en sympathisanten, de zaal zat vol. Nico Uppelschoten, fractievoorzitter van de PVV Drenthe heeft zijn beschikbaarheid voor een volgende termijn als fractievoorzitter bekendgemaakt en ook dat de huidige fractieleden voor de volgende termijn wensen door te gaan.
 Sietze Fritsma, 2e Kamerlid voor de PVV voor o.a. immigratie en vreemdelingenzaken heeft een lezing gegeven over de immigratie naar Nederland en hoe Nederland aan het veranderen is in negatieve zin onder invloed van met name de toestroom van Moslim-immigranten. Het is nog steeds zo dat gezinsmigratie de grootste factor is in de instroom en niet de asielstroom.

De fractie van de Drentse PVV heeft besloten de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de Commissaris van de Koningin net als de afgelopen jaren niet te bezoeken. De fractie vindt een dergelijke receptie duur, n.l. 10.000 euro, en ook overbodig en vindt zo’n feestje in deze tijd van crisis en bezuinigingen onverstandig en vindt dat het Drents bestuur en politiek hiermee een verkeerd voorbeeld geeft.

Provinciale Staten van Drenthe hebben in november vorig jaar ingestemd met het doorlopend verhogen van de zgn. opcenten op de Motorrijtuigenbelasting voor de aankomende jaren, dit geheel tegen de zin van de PVV-fractie.
Hierdoor is Drenthe in een top drie terechtgekomen waar onze inwoners niet blij over hoeven te zijn: na Zuid-Holland staat Drenthe op de 2e plaats qua hoogte van de provinciale-heffing op de motorrijtuigenbelasting, die vanaf dit jaar 88,3% bedragen bovenop de rijksaanslag en die naar raming oplopen naar 93,7% in 2017.

De fractie van de Drentse PVV heeft besloten de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de Commissaris van de Koningin niet te bezoeken. De fractie vindt een dergelijke receptie van “de crème de la crème van de Drentse politiek en bestuur” zoals aangeduid door CdK J. Tichelaar duur en overbodig en vindt dit feestje in deze tijd van crisis en bezuinigingen onverstandig en vindt dat hiermee een verkeerd voorbeeld gegeven wordt.

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief