Provinciale Staten in vergadering bijeen te Assen op 3 oktober 2018, ter behandeling van statenstuk 2018 – 846, Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018,

Provinciale Staten in vergadering bijeen te Assen op 3 oktober 2018, ter behandeling van statenstuk 2018 – 846, Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018,

Provinciale Staten in vergadering bijeen te Assen op 3 oktober 2018, ter behandeling van statenstuk 2018 – 846, Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018,

kennis genomen hebbende van: de uitspraak van de Raad van State 18 mei 2016 onder nr. 201503574 in zake de bezwaren ingediend tegen de vestiging van een Factory Outlet Centre (FOC) in Zevenaar;

Provinciale Staten in vergadering bijeen te Assen op 3 oktober 2018, ter behandeling van statenstuk 2018 – 846, Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018,

De PVV is blij dat er eindelijk iets gebeurd aan de Hunebed Highway. Sinds wij deel uit maken van de Provinciale Staten van Drenthe hebben wij er voor gepleit om het halfslachtige beleid ten aanzien van belangrijke verkeersaders tussen de grotere steden in het Noorden om te buigen naar een op de werkelijkheid gebaseerde erkenning van de situatie. En, wat natuurlijk belangrijker is, om daar ook werkelijk iets aan te doen!

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief