De bestrijding van de eikenprocessierups lijkt op het dweilen met de kraan open. Als er begonnen wordt met de bestrijding, is het te laat en het preventief voorkomen is een te vrijblijvende taak bij gemeenten.
Met het ophangen van nestkastjes (wie maakt deze schoon, wie houdt toezicht?) en het planten van bloemen en struiken die natuurlijke vijanden aantrekt, ben je er niet. Er zijn zoveel nesten dat de natuurlijke vijanden vanzelf wel komen, maar het zijn er te weinig. Dus wederom, dweilen met de kraan open.

Wij zijn ons ervan bewust dat voor veel PVV-ers het Provinciale gedoe schimmig blijft en dat is ook te begrijpen. In Den Haag “gebeurt” het en of er nu een fietspad verbreed moet worden of dat er (weer) bomen gekapt moeten worden spreekt nu eenmaal wat minder tot de verbeelding.
Toch komen er ook regelmatig zaken voorbij die er wel degelijk toe doen en ook vaak een grote impact hebben. De PVV strijdt in die gevallen met een duidelijke mening om onze kiezers zo goed mogelijk te vertegenwoordigen en ons te behoeden voor de “waan van de dag”, de hysterie over klimaat, de overheersing van Brussel en het blind zijn voor het immigratieprobleem enz. enz.
Daarom starten we een nieuwe rubriek “Lopende Zaken” waar we belangrijke- en soms minder belangrijke zaken aan u uitleggen en vooral: Wat onze mening is en waarom.
We plaatsen deze relatief korte berichten met name op ons Facebook en Twitter-kanaal.

 

De WMD (Waterleiding Maatschappij Drenthe) is het bedrijf dat als kerntaak heeft voor goed drinkwater te zorgen.
Het bedrijf wat nu aan ons, de Provincie, een achtergestelde lening vraagt van 6 miljoen euro om in de periode van 2019 tot en met 2029 investeringen te kunnen doen van circa 180 miljoen.

De PVV is tegen deze begroting, vooral vanwege twee beleidskeuzes in deze begroting.
De begroting is de financiële vertaling van het beleid zoals GS, dat wil voeren.
De twee beleidskeuzes, die de PVV afwijst zijn:
1) De ontwikkeling van nog meer nieuwe natuur.
2) Een nieuw investeringsfonds van 50 miljoen

Het statenstuk betreffende NICE is geweldig!
Uit een TNO rapport (kansen voor de circulaire economie 2013) komt naar voren dat het effect van een circulaire economie voor Nederland geschat kan worden op totaal 73 miljard en ongeveer 54.000 banen!!!! Met daarnaast nog vele spin-of-kansen voor de Nederlandse economie.
Dit zou echt geweldig zijn.

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief