Vóór het behoud van een mooi Nederland en Drenthe waarin we goed kunnen leven.

#STEM_ZE_WEG!   #Stem_Rutte_weg!

U heeft nu de kans om deze regering te beletten haar onzinnige maatregelen door te zetten; De Provinciale Staten kiezen de Eerste Kamer en U kunt er nu voor zorgen dat ze daar GEEN meerderheid meer hebben

Lees ons verkiezingsprogramma 2019              Onze Kandidatenlijst 2019  

naam voorletters                           geboortedatum             woonplaats                  CV

1 Uppelschoten N.A. (Nico) (m)     21 juni 1944                     Eelde                           PS-Lid 
2 Vorenkamp A. (Bert) (m)             25 september 1954         Pesse                           PS-Lid
3 Kort S.D. (Sonja) (v)                   11 juni 1976                     Emmen                         PS-Lid  
4 Vogelzang N. (Nico) (m)             12 december 1944          Vledder                         Kandidaat
5 Koopmans T.A. (Tjip) (m)            6 maart 1948                  Gasselte                       Kandidaat
7 van Gulden H.L. (Harry) (m)       7 juni 1942                      Echten                          Kandidaat
8 Notmeijer P. (Patrick) (m)           21 juni 1984                    Emmen                         Kandidaat
9 Pottjewijd J. (Jan) (m)                20 september 1960         Veenhuizen                   PS-lid
10 Post T. (Tommy) (m)                 7 juli 1987                       Nieuw-Dordrecht          Kandidaat
11 Bosma K. (Klaas) (m)               21 september 1969         Emmer-Compascuum  Kandidaat
12 van Berkel A.A.P.M. (Ad) (m)   4 mei 1945                      Eelde                            PS-Lid   

 Zie ook ons verkiezingsprogramma 2019

PS kand 2019 GW 21 jan 2019 f4

Het plan van de VN is om dit verdrag in December 2018 te laten ondertekenen. Oorspronkelijk was de bedoeling dat de EU dit ‘onverbindlijke verdrag’ zou tekenen namens de EU-landen, maar Hongarije heeft dit gelukkig tegengehouden en gezorgd voor de noodzaak van tekening door de individuele EU-lidstaten.

Door sommigen wordt dit ‘Compact’ als een symbolisch verdrag gezien en niets anders dan wat Nederland nu al doet en doen tegenstanders ervan af als complotdenkers of onnadenkende lieden. De PVV en andere partijen zien het als een volgende stap naar open grenzen en de (illegale) ‘migratie’ bevorderend. Iedereen die begrijpend kan lezen kan zien wat er staat en wat dit betekend. Wat niet helemaal doorzien kan worden is hoe het zich verhoud tot de andere Internationale verdragen, wat dat voor gevolgen kan hebben, daar zijn juristen met ervaring in Internationaal recht voor nodig. Zo’n verdrag kan dus verstrekkender zijn dan je bij eerste lezing zou vinden, zoals hier onder door mij voor 4 punten van het vedrag geëvalueerd.
Hoe gaat het op de duur met dit soort ‘onverbindlijke’ of ‘niet-bindende’ verdragen? Op zijn minst zal het door nationale en EU-rechtspraak als zelfbindend gezien worden en

Gele hesjes in Frankrijk, België, Duitsland, Nederland. ‘Fakenieuws bestrijden’ zou nodig zijn en wordt internationaal als gróót probleem gezien, al zien verschillende groepen de berichten vaak in tegenovergestelde categorieën. Het vertrouwen in bestuur en politiek is afnemend. Het wantrouwen neemt toe. Dat beloofd wat! Wat de meeste mensen n.l. nog niet weten is wat er op ze afkomt! De hele economie komt op de kop te staan met een vétte rekening voor de burgers! (Door de zgn. Energietransitie, het verbannen van fossiele brandstoffen waar de economie nu op draait).

De omgevingsvisie geeft aan hoe de provincie de komende jaren met de omgeving (natuur, landbouw, stedelijke gebieden, landschap) wil omgaan.

De PVV wil dat er dingen mogelijk worden gemaakt, natuurlijk horen daar voorwaarden bij om de ontwikkeling te sturen, niet directief door voor te schrijven wat moet gebeuren, maar volgend en beschermend om bepaalde gebieden te beschermen en bepaalde ontwikkelingen te verhinderen.

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief