De PVV is tegen deze begroting, vooral vanwege twee beleidskeuzes in deze begroting.
De begroting is de financiƫle vertaling van het beleid zoals GS, dat wil voeren.
De twee beleidskeuzes, die de PVV afwijst zijn:
1) De ontwikkeling van nog meer nieuwe natuur.
2) Een nieuw investeringsfonds van 50 miljoen

De WMD (Waterleiding Maatschappij Drenthe) is het bedrijf dat als kerntaak heeft voor goed drinkwater te zorgen.
Het bedrijf wat nu aan ons, de Provincie, een achtergestelde lening vraagt van 6 miljoen euro om in de periode van 2019 tot en met 2029 investeringen te kunnen doen van circa 180 miljoen.

GS van Drenthe zijn akkoord gegaan met een stikstofregeling van het IPO die strenger was dan de regeling van het ministerie.
Er is nu zelfs verschil van mening over het mogelijke verschil tussen de rijks- en IPO regeling. De landsadvocaat is gevraagd een uitspraak te doen over welke regeling het meest effectief is en juridisch haalbaar.
De chronologische volgorde maakt een ding duidelijk: er is paniek en er zijn adhoc maatregelen genomen zowel door het Ministerie van Landbouw als door het IPO en GS.

Het statenstuk betreffende NICE is geweldig!
Uit een TNO rapport (kansen voor de circulaire economie 2013) komt naar voren dat het effect van een circulaire economie voor Nederland geschat kan worden op totaal 73 miljard en ongeveer 54.000 banen!!!! Met daarnaast nog vele spin-of-kansen voor de Nederlandse economie.
Dit zou echt geweldig zijn.

4. Nico Vogelzang

Foto Nico Vogelzang
Kandidaat PVV Drenthe PS 2019

Mijn naam is Nico Vogelzang. Na een werkzaam leven als stuurman GHV en directeur/commandant van een brandweer ben ik ook thans nog werkzaam als beĆ«digd makelaar onroerende zaken.

De keus mij kandidaat te stellen voor de PVV in de provinciale staten van Drenthe is ingegeven door de gedachte dat ik niet wens, dat gelet op de invasieve ideologie van de islam de dochters van mijn kleindochter op termijn gedwongen worden een nikab te dragen.

5. Tjip Koopmans

Foto Tjip Koopmans 2
Kandidaat PVV Drenthe PS 2019

Mijn naam is Tjip Koopmans, geboren in Assen en sinds mijn pensionering wonend in het mooie Gasselte. Na mijn HBO Procestechnologie ben ik in het bedrijfsleven actief geweest in binnen- en buitenland, o.a. bij Douwe Egberts Jacobs Research, Centraal Beheer, het Verbond van Verzekeraars en sinds 1993 verantwoordelijk geweest voor de aanpak van de Voertuigcriminaliteit in NL en Europa.

Drenthe is te mooi om te laten ruineren door het plaatsen van windturbines en zonneparken. Wij mogen geen wingewest zijn voor de Randstad. Drenthe moet vooruit maar dat kan ook anders. Met behoud van het goede en aandacht voor nieuwe ontwikkelingen kan Drenthe groeien. Daar maak ik mij hard voor.

6.

  Kandidaat PVV Drenthe PS 2019

  

7. Harry van Gulden

Foto Harry van Gulden Kandidaat PVV Drenthe PS 2019

Mijn naam is Harry van Gulden. Tot 2000 heb ik een eigen vervoersbedrijf gehad met 85 medewerkers, en ik ben nu gepensioneerd.

Ik wil streven naar een Nederland voor Nederlanders en voor hen die zich aanpassen aan onze normen en waarden. Ons belastinggeld dient aan ons eigen land en aan onze eigen mensen besteed te worden en niet aan de binnenstromende groepen gelukzoekers.

8. Patrick Notmeijer

Foto Patrick Notmeijer
Kandidaat PVV Drenthe PS 2019

Mijn naam is Patrick Notmeijer. Ik ben al ruim 20 jaar met plezier werkzaam als broodbakker .
Ik heb me bij de PVV aangesloten omdat ik de bureaucratie en het uitkleden van de gewone Nederlander zat ben!
De aandacht van de politiek moet hier in Nederland zijn voor onze burgers en niet voor het buitenland. En ik vind de Nederlandse tradities belangrijk en zo langzamerhand zijn die aan het verdwijnen!

10. Tommy Post

Foto Tommy Post
Kandidaat PVV Drenthe PS 2019

Mijn naam is Tommy Post. Ik ben al een paar jaar werkzaam als BOA openbaar vervoer.
Ik vind het mooi hoe de PVV de vinger op de zere plekken legt, denk hierbij o.a. aan het klimaat akkoord, het Marrakesh pact en Europa. Steeds weer zien de burgers hun kosten toenemen en hun inkomsten slinken. Ik ben zelf ook getrouwd en heb 2 kinderen. Het uitmelken van de Nederlandse bevolking moet echt stoppen!

 

11. Klaas Bosma

foto klaas bosma 2019
Kandidaat PVV Drenthe PS 2019

Mijn naam is Klaas Bosma, woonachtig in Emmer-Compascuum, ik ben 49 jaar en werkzaam als ondernemer in de toeristenbranche.
Reden van mijn keuze voor de PVV is dat de PVV zich altijd verzet heeft tegen de windturbines in Drenthe. Verder maak ik me echt zorgen om de verkwisting van gemeenschapsgeld Ik denk dan aan eindeloze subsidies voor bijvoorbeeld windparken maar ook gemeenschapsgeld wat onder de naam van ontwikkelingshulp vaak richting de verkeerde landen vloeit.
Ook baart de islamisering van Europa mij zorgen en ik hoop dat we als PVV deze ontwikkeling een halt kunnen toeroepen.

 

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief