De voorjaarsnota is bij uitstek de plaats om na te denken over de uitgezette koers en op het ontbreken van belangrijke keuzes.
De PVV wil richting geven voor 2022 en verder:

1. In de actualisatie is een nieuwe begrotingspost opgenomen, de verwachte onderbesteding, deze is 520.000 groot, waardoor het tekort wordt teruggebracht tot 398.934 euro, terwijl het dus feitelijk 398.934 + 520.000 = 910.934 euro is. Waarom deze verhullende acties?

(ingezonden door een verontruste burger)
Geachte Mevrouw Simons,
Ik heb uw optreden gezien in het programma De Nieuwe Maan op NPO2 en de eerste gedachte die ik kreeg toen ik u hoorde praten, waar is die vrouw in godsnaam mee bezig. Vraagt u zich nooit eens af waarom het zo misgaat in Nederland tussen de verschillende culturen in de Nederlandse gemeenschap? Ik kijk zelf naar ongeveer 20 jaar geleden hoe de bevolking zich ten opzichte van elkaar gedroeg en u weet dat ook, dat het leven in die tijd een stuk veiliger was en je openlijk je mening kon geven zonder persoonlijk risico te lopen. Als je nu de laatste 5 jaar bekijkt is het heel onveilig en onrustig en ben je bang je mening te uiten.

Meneer Rutte,
U zegt dat u als Minister President er voor iedereen staat want dat is toch uw taak. De werkelijkheid laat zien dat u uw eigen positie blijft verdedigen en het spelletje van willen winnen met ondersteuning via de achterkamer van Mevr. Kaag, laat zien dat u met deze actie weer precies hetzelfde beleid hanteert als tijdens uw vorige regeer periode. Gevoelsmatig steekt u op deze wijze de middelvinger op naar de gewone burger en zet u alles op alles om op oude voet door te kunnen gaan in ons door u afgebroken en beschadigd kikkerlandje.

Algemeen:
Het is al eerder door ons en anderen opgemerkt, dat de Provincie in 2024 163 miljoen armer zal zijn dan in 2020. De structurele inkomsten van 219 miljoen zijn gelukkig nog groter dan de structurele uitgaven van 187 miljoen. Dat betekent dat er 32 miljoen besteed wordt aan incidentele zaken, die best belangrijk zijn, maar niet structureel nodig.
Incidenteel wordt er dus ieder jaar 32 plus (1/4 van 163) is 72 miljoen uitgegeven aan incidentele zaken.

Zou het niet verstandiger zijn om nu al te bezien hoe die incidentele uitgaven verminderd kunnen worden?

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief