Meneer Rutte,
U zegt dat u als Minister President er voor iedereen staat want dat is toch uw taak. De werkelijkheid laat zien dat u uw eigen positie blijft verdedigen en het spelletje van willen winnen met ondersteuning via de achterkamer van Mevr. Kaag, laat zien dat u met deze actie weer precies hetzelfde beleid hanteert als tijdens uw vorige regeer periode. Gevoelsmatig steekt u op deze wijze de middelvinger op naar de gewone burger en zet u alles op alles om op oude voet door te kunnen gaan in ons door u afgebroken en beschadigd kikkerlandje.

(ingezonden door een verontruste burger)
Geachte Mevrouw Simons,
Ik heb uw optreden gezien in het programma De Nieuwe Maan op NPO2 en de eerste gedachte die ik kreeg toen ik u hoorde praten, waar is die vrouw in godsnaam mee bezig. Vraagt u zich nooit eens af waarom het zo misgaat in Nederland tussen de verschillende culturen in de Nederlandse gemeenschap? Ik kijk zelf naar ongeveer 20 jaar geleden hoe de bevolking zich ten opzichte van elkaar gedroeg en u weet dat ook, dat het leven in die tijd een stuk veiliger was en je openlijk je mening kon geven zonder persoonlijk risico te lopen. Als je nu de laatste 5 jaar bekijkt is het heel onveilig en onrustig en ben je bang je mening te uiten.

De bestrijding van de eikenprocessierups lijkt op het dweilen met de kraan open. Als er begonnen wordt met de bestrijding, is het te laat en het preventief voorkomen is een te vrijblijvende taak bij gemeenten.
Met het ophangen van nestkastjes (wie maakt deze schoon, wie houdt toezicht?) en het planten van bloemen en struiken die natuurlijke vijanden aantrekt, ben je er niet. Er zijn zoveel nesten dat de natuurlijke vijanden vanzelf wel komen, maar het zijn er te weinig. Dus wederom, dweilen met de kraan open.

Algemeen:
Het is al eerder door ons en anderen opgemerkt, dat de Provincie in 2024 163 miljoen armer zal zijn dan in 2020. De structurele inkomsten van 219 miljoen zijn gelukkig nog groter dan de structurele uitgaven van 187 miljoen. Dat betekent dat er 32 miljoen besteed wordt aan incidentele zaken, die best belangrijk zijn, maar niet structureel nodig.
Incidenteel wordt er dus ieder jaar 32 plus (1/4 van 163) is 72 miljoen uitgegeven aan incidentele zaken.

Zou het niet verstandiger zijn om nu al te bezien hoe die incidentele uitgaven verminderd kunnen worden?

Wij zijn ons ervan bewust dat voor veel PVV-ers het Provinciale gedoe schimmig blijft en dat is ook te begrijpen. In Den Haag “gebeurt” het en of er nu een fietspad verbreed moet worden of dat er (weer) bomen gekapt moeten worden spreekt nu eenmaal wat minder tot de verbeelding.
Toch komen er ook regelmatig zaken voorbij die er wel degelijk toe doen en ook vaak een grote impact hebben. De PVV strijdt in die gevallen met een duidelijke mening om onze kiezers zo goed mogelijk te vertegenwoordigen en ons te behoeden voor de “waan van de dag”, de hysterie over klimaat, de overheersing van Brussel en het blind zijn voor het immigratieprobleem enz. enz.
Daarom starten we een nieuwe rubriek “Lopende Zaken” waar we belangrijke- en soms minder belangrijke zaken aan u uitleggen en vooral: Wat onze mening is en waarom.
We plaatsen deze relatief korte berichten met name op ons Facebook en Twitter-kanaal.

 

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief