Meer inwoners zullen in Drenthe ook werk willen zoeken en dat dient niet alleen in de grote plaatsen aanwezig te zijn. Bedrijvigheid alsmede bedrijfsuitbreidingen hoeven daarom niet alleen op de bedrijventerreinen plaats te vinden maar dat kan onder voorwaarden ook in de regio. Laten we een provincie zijn met een aantrekkelijk ondernemersklimaat. Bij teveel regelgeving vertrekken de ondernemers naar elders, ze zijn in het algemeen immers helemaal niet gebonden aan een provincie!

 Het uitbreiden van industrieterreinen moet daaraan aangepast worden waarbij onnodige belemmeringen vermeden moeten worden. Het opleggen van allerlei voorwaarden als fossielvrij transport, klimaatneutraal produceren, etc. is onnodig en onwenselijk. We willen graag grote bedrijven naar Drenthe halen, die zorgen voor banen voor mensen in alle opleidingscategorieën, voor toelevering door het MKB en vaak ook voor spin-off in nieuwe ondernemingen. Dat kunnen we bereiken door deze bedrijven en organisaties tegemoet te komen wanneer deze zich in Drenthe willen vestigen of belangrijke uitbreidingen plannen. Dat kan b.v. door tegemoetkomingen m.b.t. de kosten van de benodigde grondaankopen of door een lening tegen een lage rente in de opstart resp. uitbreidingsfase. Gemeenten willen we waar nodig ook helpen bij de ondersteuning en voorzieningen van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daar zijn geweldig mooie voorbeelden van te zien in onze provincie. 

 Overigens verdienen ook starters vormen van stimulans, een klein bedrijf vormt regelmatig de kiem van een latere MKB-onderneming en die vormen de ruggengraat van onze economie in Nederland en in Drenthe. Bij een goed ondernemersklimaat hoort ook dat we als Drenthe géén extra koppen op landelijke regelgeving zetten, dus geen extra Drentse regeltjes op al die wetten en regels die er al zijn voor ondernemers! Dit geld wat de PVV betreft voor alle sectoren, dus ook voor de landbouw en veeteelt in Drenthe. Er is veelal minder regelgeving nodig i.p.v. steeds maar meer!

 De bouw van grote datacentra in Drenthe verdient géén voorkeur, vooral vanwege de extreme energiebehoefte en het zeer grote waterverbruik. Het bedrijfsleven in Drenthe en in het Noorden heeft nu al allerlei beperkingen in hun groei, veroorzaakt door tekorten in de elektriciteitslevering. Dit ten gevolge van de overhaaste energietransitie die problemen heeft met de opgebouwde bestaande netwerkstructuur. Grote datacentra zullen dit probleem sterk verergeren.

 Grote ´ruimtevragers ´zoals distributiecentra dienen uitsluitend een locatie krijgen op industrieterreinen langs bestaande snelwegen. Hierbij wensen we geen toestanden zoals elders op sommige plaatsten in Nederland waar het uitzicht vanaf de snelwegen beperkt is tot grote bedrijven-hallen links en rechts. Het uitzicht vanaf doorgaande wegen krijgt in Drenthe nu al in toenemende mate een industrieel karakter, denk aan de wildgroei van de vele zonneakkers en windturbines in ons landschap. De PVV vindt dit zeer onwenselijk.

 

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief