Drentse dodenweg N34 maakt weer nieuwe dodelijke slachtoffers: Een 54-jarige vrouw uit Vries is maandagochtend 12 dec. 2022 overleden na een zware botsing op de N34 bij Zuidlaren. Bij het ongeval waren drie auto’s en een vrachtwagen betrokken. Zie het bericht van 12 dec. 2022 in het Dagblad van het Noorden.

En wie herinnert zich het ongeluk bij Borger in mei 2021 niet:
  * Vier doden en vijf gewonden bij ongeluk op de N34 bij Borger
  * Uiteindelijk overleed zelfs een vijfde slachtoffer, een klein jaar later.

Hoe lang moeten we in Drenthe nog wachten tot de politieke knoop is doorgehakt?

Ongelukken als deze komen sporadisch voor, maar elk slachtoffer is er één te veel.
Om die reden is de PVV Drenthe vanaf de start van de discussie over het al of niet verdubbelen van de N34 voorstander geweest van volledige verdubbeling. Het hoeft niet een volledige 4-baansweg te worden, een verdubbeling zoals ook bij de N33 is gebeurd, zorgt voor een gelijkmatiger verkeersbeeld en vermijdt tegemoetkomend verkeer op dezelfde rijbaan.
In de provincie wordt hierover gediscussieerd, waarbij de provincie mikt op een gedeeltelijke verdubbeling. Hierbij zijn er weggedeeltes dubbel en kan de weggebruiker even wachten met inhalen tot het volgende stuk dubbelweg in beeld komt. Men schat dan wel in dat de weg drukker gaat worden, de snelheid zal omhoog gaan en dus meer stikstofuitstoot. Het zijn vooral de linkse (milieu)partijen die het besluit vertragen.
De PVV is geen voorstander van gedeeltelijke verdubbeling. Uit diverse publicaties en peilingen komt duidelijk naar voren dat de N34 steeds belangrijker wordt. Het is één van de hoofdaders in Drenthe die de twee grootste steden (Groningen en Emmen) van het Noorden met elkaar verbindt. Veiligheid zou voorop moeten staan.
Daarnaast heeft het SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoeksbureau Verkeersveiligheid) recentelijk aangegeven heeft dat, als de huidige drukte op de weg doorzet, we rekening moeten houden met een stijging van 30% tot 2030 in het aantal doden en gewonden op wegen.
Het zijn de linkse partijen in Drenthe die willen dat we langzamer gaan rijden, over een tweebaansweg om de natuur te sparen maar tellen voor hen de mensenlevens dan niet meer?
Kortom, als u vindt dat Drenthe over een veilig en efficiënt wegennet moet beschikken, kies dan PVV bij de Statenverkiezingen in maart 2023.
Tjip Koopmans
Kandidaat-Statenlid PVV Drenthe

 

 

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief