Provinciale Staten in vergadering bijeen op 28 september 2022,

Constaterende:

- dat dit jaar t/m 31 juli 2022 volgens melding van Bij12 tenminste reeds 159 dieren van Drentse boeren slachtoffer zijn geworden van wolven, zie de berichtgeving van 21 september van RTV-Drenthe ´Wolven hebben dit jaar in Drenthe 157 schapen, een koe en een kalf aangevallen´
- dat deze wolven-aanvallen niet alleen groot dierenleed veroorzaken onder de Drentse huisdieren maar ook steeds groot emotioneel leed betekenen voor hun eigenaren, familie en andere eventueel betrokkenen

overwegende:
- dat de schadevergoedingen en de eventueel mogelijke subsidies voor preventiemaatregelen geen compensatie zijn voor het dierenleed en de emotionele schade van de betrokkenen
- dat wolven niet passen in een gebied dat zo dicht bevolkt is als Nederland
- dat in Spanje reeds gebleken is dat wanneer wolven bejaagd worden deze veel meer afstand houden van de bewoonde wereld
- dat in Frankrijk toegestaan wordt dat wolven bejaagd worden
- dat wanneer wolvenbeheer in Frankrijk mogelijk is er dan zeker geen reden is om dat in Nederland als veel dichter bevolkt land niet toe te staan

verzoeken GS:
- bij het Rijk duidelijk te maken dat de zich ontwikkelende situatie op wolvengebied inmiddels onhoudbaar is, er op aan te dringen dat wolvenbeheer noodzakelijk is en zo spoedig mogelijk toegestaan dient te worden en dat het Rijk deze mogelijkheid zo spoedig mogelijk realiseert in Europees verband indien dat nodig is,

en gaan over tot de orde van de dag.
Namens de fractie van de PVV,
Bert Vorenkamp

aangemomen door Provinciale Staten op 28 oktober 2022, voor 20 stemmen PVV,VVD,CDA,JA21,CU,FvD,SL, tegen 14 stemmen: PvdA,SP,GL,D66,PvD

 

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief