De asiel ellende

Het asieldebat wordt sterk beïnvloed door drie ideologische uitgangspunten.
1. De immigratie moet en de immigratie is goed.
2. De nadelen van de immigratie vallen mee.
3. Wie anders denkt over de immigratie deugt niet.
Het kabinet is bevreesd over de juridische gevolgen van een streng asielbeleid. B.N.ers, asieladvocaten, activisten, academici en “goed”mensen vinden, dat er helemaal geen asielprobleem is, er is sprake van een doorstroomprobleem. We moeten maar gewoon accepteren, dat zich grote aantallen Aziaten en Afrikanen zich als asielzoekers melden in Nederland.
Het is een organisatorisch probleem, dat opgelost moet worden onder aanvoering van de VVD staatssecretaris Eric van den Burg, die als een manager en vermomd als D66er, deze klus wel even zal klaren

Het vluchtelingen verdrag uit 1951 is een doorgeefluik geworden voor mensen, die uit hun land weg willen maar dit is nooit de bedoeling geweest en daar hoor je hem niet over.
Het is echter geen managementprobleem maar een politiek probleem
De aanleiding van dit agendapunt was het rapport van de raad van Openbaar Bestuur,
Duidelijk was dat Gemeenten gedwongen zouden worden om naar rato kansrijke asielzoekers en statushouders op te nemen. Dit zijn nu niet meer voorstellen maar er wordt gewerkt aan een wettelijke basis om dit mogelijk te maken. Daarnaast heeft het circuit van burgemeesters en Commissarissen van de koning besloten, dat iedere provincie 450 extra noodopvangplaatsen beschikbaar moetstellen.

Er gebeuren nu twee opmerkelijke dingen.
• Er is geen controle, bespreking van de noodmaatregelen in de Staten en de Gemeenteraden. Men beroept zich op een crisis situatie en meent dat de democratische controle en legitimatie organen gepasseerd kunnen worden. De Gemeenten gaan niet meer over de noodopvang de opname van asielzoekers en statushouders. Dan moeten deze organen maar gepasseerd of gedwongen worden.
• Het is dweilen met de kraan open zoveel asielzoekers weten Nederland te vinden en komen hier goed georganiseerd naar toe. We lijken wel onnozel, alle informatie om naar \Nederland te komen is beschikbaar op internet. Het zijn vooral jonge mannen en alleenstaande minderjarigen, die vooruitgestuurd worden om een bruggenhoofd te hebben in Nederland om vervolgens de familie naar Nederland te laten komen.

De enige manier om deze toestroom te stoppen is het bemoeilijken van het aanvragen van asiel. Dit kan door middel van o.a. de volgende maatregelen.
1. Opzeggen Schengenverdrag invoeren van grenscontroles voor personen
2. Dublin verdrag daadwerkelijk uitvoeren
3. Geen automatische verblijfsvergunning voor asielzoekers uit bepaalde landen.
4. Pas na 5 jaar kan er een verzoek worden ingediend voor een permanente verblijfsvergunning,
5. Intrekken van de verblijfsvergunning als de situatie in het verlaten land verbetert.
6. Alleen Nederlanderschap, als je in staat bent jezelf en je familie te onderhouden.
7. Veilige landers worden onmiddellijk in kampen opgesloten in afwachting van hun uitzetting.
8. Geen leefgeld voor veilige landers.
9. Statushouders worden niet meer voorgetrokken bij de toewijzing van sociale huur woningen.
10. Geen gezinshereniging als smokkeltruc voor AMAs.
11. Alleen gezinshereniging als er voldoende woonruimte beschikbaar is statushouders

Laat deze strenge regels maar bekend worden vooral op internet en dat de boodschap is, dat je een aantal jaren in Nederland kunt verblijven om aan het geweld te ontsnappen, maar dat een Nederlanderschap er niet in zit, tenzij bij hoge uitzondering. Bijvoorbeeld als er behoefte is aan een bepaalde groep beroepsbeoefenaren.
Nederland gaat te gronde aan de goede bedoelingen van de mensen, die goede daden willen, moeten verrichten.

Uitgesproken door Nico Uppelschoten tijdens de commissie FCBE op 14 sept. 2022, dit debat werd geagendeerd door de PVV-fractie

Reacties van de overige fracties tijdens het debat: (i.h.a. door de fractievoorzitters)

GroenLinks (Ewout Bos): opleggen van dwang voor de gemeenten (voor COA’s in gemeenten) is een structurele oplossing, en ‘Ik schaam mij voor statenleden die het hier hebben over vluchtelingen’ waarop door Nico Uppelschoten gereageerd werd met ‘Deug ik in uw ogen dan niet?’

D66 (Mvr. A. Kleine-Deters): Schaamt zich diep voor de statenleden die kritiek hebben op het vluchtelingenbeleid. De vragen van de PVV zijn niet relevant volgens haar! We moeten juist iedereen gastvrij opvangen die hier komt, waar ze ook vandaan komen. Drenthe zou van D66 nog veel meer dan de tpegezegde 650 statushouders dienen op te nemen. De kleur op straat is hier veel te wit vergeleken met de grote steden in het westen. (Opm. Blijkbaar moet het zsm. hier ook net zo ‘mooi’ gekleurd worden als daar.) Het toezicht op de gemeenten moet nodig aangehaald en versterkt worden wat D66 betreft.

CU (Bernadette v.d. Berg): Ik schaam mij! Welke waarden stelt u hier tegenover? (tegenover de Christelijke waarden van mededogen en zorg voor de medemens). Reactie van Nico Uppelschoten: de problematiek is nu onbeheersbaar, dweilen met de kraan open, wat kunnen we doen om die beheersbaar te maken?

SP (mvr. G.Dikkers): ontkent stijging in de aantallen asielzoekers die zich aanmelden. Kern is volgens haar het tekort aan woningen. Ze heeft angst voor de onderbuikgevoelens van de achterban.

CDA (Bart van Dekken): IND geeft i.h.a. binnen 48 een beschikking maar daarna loopt het fout. (Opm.: Gaat dus uit van de theoretische doelstelling van de IND die bij lange na niet gehaald wordt, een half jaar is al snel voor een eerste beschikking) Zegt dat het een belangrijk onderwerp is die het CDA zeer aan het hart gaat. Het CDA is tegen het buitenspel zetten van de democratie (door Burgemeesters en Commissarissen aan die crises-tafels).

PvdA (Ralph du Long): Oorzaak van de crisis is volgens de PvdA: een gebrek aan sturing (druk uitoefenen) en middelen (Opm.: de standaard PvdA oplossing is altijd een zak geld). De PVV geeft systematisch te veel de schuld aan de asielzoekers. (Opm.: dit terwijl het probleem de aanzuigende werking van ons royale verzorgingssysteem is in combinatie met een uiterst laks controle- en toelatingsbeleid)

Ja21 (Dhr. F.Duut) en VVD (Willemien Meeuwissen) staan een andere omgang voor met de asielinstroom. Ja21 heeft geen behoeft om de vragen van de PVV te beantwoorden en ontwijkt hardnekkig alle gestelde vragen die alsnog aan hem worden gesteld.

Reacties GS:

CvK (Mvr. J.KLijnsma - PvdA): PS heeft dit debat netje gevoerd volgens haar en legt uit wat haar rol is in alle bestuurlijke tafels die zich met dit asielbeleid bemoeien. 5000 Statushouders moeten z.s.m. een woonplek krijgen en hoopt dit snel te kunnen bereiken en is daar heel druk mee.

Gedep. Hans Kuipers (GL): ´Trots op Drenthe, wij doen het gewoon.´ (AZC´s en huisvesting statushouders). De Drentse woonagenda (zijn portefeuille) gaat de Drentse gemeenten hierbij helpen.