Briefje van Mirjam: Misbruik Vrijheid van Meningsuiting

  Wat wordt het vaak geroepen in de media: ‘We wonen in een vrij land waar je mag zeggen wat je denkt en dat we dat moeten koesteren’.
Maar het tegenovergestelde gebeurd als je zegt dat het dragen van een hoofddoekje of boerka, onderdrukking van vrouwen uitstraalt en helemaal niet past in onze moderne maatschappij.
 Deze discussie laat zien dat de vrijheid ook in ons land enorm aan het afnemen is door de heftige reacties vanuit de Moslim gemeenschap als iemand durft te zeggen wat hij of zij vindt in het onderwerp Hoofddoeken. Doodsbedreigingen worden als normaal recht beschouwd door deze groep en laat zien dat geweld een normaal onderdeel is van opvoeding en religie van deze groep.

 Dit staat haaks op waarvoor de Nederlandse vrijheid staat: Vrijheid van meningsuiting misbruiken om eigen middeleeuwse religieuze gedachtes af te schermen en doodsbedreigingen als verdediging inzetten. In het veroorzaken van verdeeldheid en onbegrip legt de Moslim graag de schuld neer bij de sterke Hollander zoals Erica Meiland, die op tv durft te zeggen wat het dragen van gezichtsbedekking doet met vrouwen. De totale verontwaardiging en schrik af te lezen in het gezicht van Chantal Janzen en haar uitleg hierop plus de reactie van Eva Jinek werken juist averechts in de bestrijding van geweld tegen vrouwen en is koren op de molen van de extreem religieuze Moslim mannen. Zich wel hevig zorgen makend over welzijn van de achtergebleven dames in Afghanistan is lekker veilig op afstand je zorgen uitspreken. Hoe schijnheilig zijn dan de reacties van totale verontwaardiging door de keurige tv coryfeeën, als hetzelfde drama in eigen land benoemt wordt door een nuchter denkend bekend tv gezicht.
 Juist door de griezelige onderdrukking in Nederland te blijven benoemen en de gevolgen te belichten zou dat meer vrouwen helpen. De hoofddoek dragende vrouw in Nederland doet dit vanuit strenge geloofsovertuiging en geven deze traditie door aan de eigen dochters, zodoende de eigen onderdrukking in stand houdend. De Nederlandse overheid laat dit gewoon gebeuren omdat de voordeuren van deze gezinnen potdicht blijven voor de moderne manier van leven en verschuild zich veilig achter onze zogenaamde wet: ‘in vrijheid mogen beleven van eigen religie’ en neemt de vrouwenonderdrukking voor lief. De vrouwen vaak uit angst voor geweld of te worden verdreven uit eigen familie.
  Vergelijk het verhaal van het Turkse meisje Lale Gül eens met het Ruinerwoldse gezinsdrama. De werkelijke taferelen achter de voordeur van het Drentse gezin was jaren niet in beeld net zoals er geen zicht was op wat Lale Gül heeft moeten doorstaan. Twee voorbeelden van ouders die eigen kinderen totaal onderdrukken vanuit vaak extreme geloofsovertuiging met veel schade tot gevolg. Maandenlang hebben we in de media tot in detail kunnen volgen wat er gedaan is om de kinderen van Ruinerwold te helpen waar mogelijk en hoe vader is opgepakt. Bijna ieder detail werd besproken op tv en in heel Nederland aan de keukentafels, met ieder zijn eigen mening en verontwaardiging in dit verdrietige gezinsdrama.
 In het drama van Lale Gül zie je alleen haar op tv, om kracht bij zetten en serieus aandacht te vragen voor een groot probleem. Ze moet zelf onderduiken na doodsbedreigingen vanuit eigen familie. Waar zijn in dit soort gevallen de kinderbescherming en de politie om ouders aan te pakken en kinderen in nood uit huis te plaatsen. Vreemd toch dat deze groep luid roept, zich onderdrukt te voelen in de moderne maatschappij maar wel de mogelijkheid benutten alle eigen bewegingen af te schermen voor de buitenwereld. In stand gehouden door de slappe houding van de overheid, die gemakshalve wegkijkt van het leed achter de vele Moslim deuren.
 Nederland heeft echt een probleem binnen gehaald in het misbruiken van onze vrijheid terwijl eigen volk monddood wordt gemaakt. Door toelaten van extreme religies en deze alle vrijheid te hebben gegeven in de afgelopen jaren zie je nu het nare gevolg ervan. Deze snel groeiende groep extreem gelovigen vind het normaal zwaar geweld in te zetten tegen iedereen die probeert om de gevaren van onderdrukking onder de aandacht te krijgen. De jarenlange fatsoens-benadering is de ondergang van onze welvaart en veiligheid. Willen zich wel Nederlander noemen ‘want zijn hier toch geboren’ maar door de Middeleeuwse extreme religieuze regels thuis, geweld niet schuwen. Naar iedereen die probeert uit te leggen dat dit in een moderne cultuur niet past en in strijd is met mensenrechten en de veiligheid van vrouwen in gevaar brengt laten ze zien dat het ver van Hollander zijn staat. De voorbeelden zie je dagelijks op tv in de landen van herkomst: dat wat die onderdrukking uiteindelijk oplevert….
 Vluchtende mensen op zoek naar vrijheid maar uiteindelijk niet kunnen aarden in de Westerse vrijheid die geboden wordt!

Mirjam Kuhl