Briefje van Mirjam - Onze Veiligheid:

Hoever mag onze overheid gaan, als die de veiligheid en het welzijn van eigen burgers in gevaar brengt? Deze hele grote groep kan geen kant meer op door de besluiten, genomen in Brussel en Den-Haag. Blijkbaar mag dat heel ver gaan want de grote financiële druk nog verder opvoeren betekent voor heel veel mensen, nog verder afglijden in totale armoede en de gezinnen die balanceren op het randje, gaan nu ook kopje onder in de puinhoop.

Waar en wanneer stopt dit geweld tegen eigen volk? Terwijl je mensen in nood uit vreemde landen de helpende hand en een warm onderdak bied, zelfs extra voorzieningen inricht om aan de vraag te kunnen voldoen, laat je Hollandse gezinnen in de kou staan met torenhoge energie- en zorgkosten. Je neemt als overheid de eerste levensbehoeften en genot van je burgers helemaal af. Allerlei excuses hoor je in interviews voorbij komen door verschillende verantwoordelijke politieke kopstukken. Zelf in eigen leefgenot geen risico lopend en er heel warm bij zitten en ook zo blijven want daar zorgen ze zelf wel voor. Het welzijn en veiligheid van gasten van verre waarborgen wordt gewoon doorgezet en je hebt als Hollander maar te accepteren dat je eigen welzijn er niet meer toedoet. Angst, armoede en verdriet hebben we terug gekregen voor onze gastvrije houding en is daardoor de door ons zo gekoesterde vrijheid helemaal ontnomen. De nieuwe stroom gasten hebben de rechten en bescherming van ons overgenomen zonder een cent te betalen. De Oud-Hollanders zit moe gestreden toe te kijken voor de buis, hoe eigen land kapot gaat aan de goed voorbereide spreekbeurten van Rutte in Brussel voorgedragen, om het braafste manneke van de klas te blijven en een dikke tien wil scoren op zijn rapportje .

Nu wordt er weer serieus gekeken als oplossing in de woningnood om huishoudens samen te voegen onder één dak. Waanzin!!!

Laten de bedenkers van dit geweldig idee eerst beginnen dit plan vorm te geven in de villa wijken van de steeds rijker wordende dictators van ons land. Deze groep Nederlanders heerlijk laten genieten van vreemde culturen in eigen achtertuin en aan de keukentafel. Niet langer veilig op stand leven maar verplicht asielzoekers in de achtertuin laten opnemen zoals de gewone man het al jaren ervaart. Het woongenot, waar ze naar eigen zeggen recht op hebben, verleden tijd laten zijn. Iedereen moet zich aanpassen toch? Gewoon accepteren dat je straatbeeld veranderd en je de champagne en badkamer moet delen. Zelf van heel dichtbij laten ervaren wat het met je doet als je je moet aanpassen aan de nieuwkomers in onze maatschappij. Op die manier zou je de sociale woningen minder belasten met het onderbrengen van statushouders in de rijke wijken en wordt automatisch de druk verminderd. Dan wordt de verdeling eerlijker gedaan voor heel Nederland. Samenwerken op zoek naar oplossingen en dan beginnen we als een soort van proef bij de rijke tak van Holland in het delen van woongenot. De gewone burger weet inmiddels heel goed wat de gevolgen zijn. Die zich een vreemde in eigen land voelt na jaren wanbeleid door de overheid. Een hele mooie manier om de rijke VVDers en D66ers wakker te krijgen door ze zelf te laten ondervinden wat er mis is in Nederland!

Mirjam Kuhl