Briefje van Mirjam

Afghanistan roept veel vragen op:
Wat doen we weer lekker mee in het redden van mensen in nood. Achteraf weer een veel te late actie van ons demissionair kabinet, die nu vol met verontschuldigende teksten en uitvluchten de pers te woord staat.
Resultaat hiervan wederom totale paniekacties waarin allerlei organisaties eigen meningen verkondigen zoals bijv. een dame van het COA, die beweert dat de evacuatie onder controle is. Na een vraag vanuit de zaal of er wel goede controle is op wie er binnen gelaten wordt is haar eerste reactie overtuigend ja maar na even doorvragen door dezelfde journalist toch moet toegeven dat niet iedereen de juiste papieren kon laten zien. Dan verontschuldigend eraan toevoegend dat de totale paniek daarvoor een logische verklaring is.

Waar is de logica van ons Hollandse verstand gebleven? Jaren is er geïnvesteerd in Afghanistan om daar een leefbaar democratisch geheel te creëren voor iedereen, waar Nederlandse slachtoffers zijn gevallen en waar veel Nederlandse soldaten zwaar getraumatiseerd van zijn teruggekeerd.
De Afghanen beschikken over een groot leger die, zo zou je denken de nodige weerstand moeten kunnen bieden aan een handje vol geradicaliseerde mannen. Daar mag je wel degelijk vraagtekens bij zetten als Nederlandse burger. De actie van Afghaanse President Ashraf Ghani, die razendsnel zijn zakken vult met miljoenen en daarna met zijn gezin afreist naar veilig Abu Dhabi. Zijn land en bevolking in totale chaos en ontreddering achterlaat en even is vergeten een plekje daar te regelen voor zijn landgenoten in nood waarvoor hij de verantwoording had moeten nemen in zijn functie.
Waar is dat grote goed opgeleide Afghaanse leger gebleven die jaren onder leiding van Amerika en Europa heeft geleerd hoe te handelen in dit soort situaties? Waar zijn de (burger)mannen van Afghanistan die voor veiligheid van hun gezinnen horen te vechten in eigen land samen met eigen grote legermacht? Een grote democratische vuist maken voor de veiligheid van vooral de vrouwen, ipv het gedrag van President Ashraf Ghani op te volgen.
Eind conclusie is dat ons demissionair kabinet opnieuw voor chaos op Nederlandse bodem zorgt, niet wetende wie zijn meegereisd naar hier in de paniekevacuaties in Afghanistan.
Problemen in de milieugekte, woningnood, of de gezondheidszorg en de scholen met grote achterstanden, zijn problemen hier die nu nog veel groter gaan worden. Want ook de nieuwe gasten gaan hier gebruik van maken en vergeet ons demissionair kabinet uitleg te geven hoe we dit gaan opvangen op termijn. Op humanitaire gronden hebben deze mensen rechten en éénmaal hier worden deze acuut aangesproken met hulp en ondersteuning van de desbetreffende organisaties die zich hier hard voor maken.
Wie in Den-Haag ziet de rechten en tradities van de (oud)Hollander nog? Wie ziet en benoemd de gevolgen van dit idiote beleid op lange termijn met nuchter verstand? Nog steeds Geert Wilders!
Mirjam Kuhl