(ingezonden door een verontruste burger)
Geachte Mevrouw Simons,
Ik heb uw optreden gezien in het programma De Nieuwe Maan op NPO2 en de eerste gedachte die ik kreeg toen ik u hoorde praten, waar is die vrouw in godsnaam mee bezig. Vraagt u zich nooit eens af waarom het zo misgaat in Nederland tussen de verschillende culturen in de Nederlandse gemeenschap? Ik kijk zelf naar ongeveer 20 jaar geleden hoe de bevolking zich ten opzichte van elkaar gedroeg en u weet dat ook, dat het leven in die tijd een stuk veiliger was en je openlijk je mening kon geven zonder persoonlijk risico te lopen. Als je nu de laatste 5 jaar bekijkt is het heel onveilig en onrustig en ben je bang je mening te uiten.

Dit heeft niks te maken met huidskleur mevrouw Simons maar met oude gewoontes, tradities en vooral uit middeleeuwse religies die streng nageleefd worden in vooral de Moslimgemeenschap achter eigen voordeur. Dat de Moslimkindjes botsen met de moderne maatschappij waarin we in Nederland leven, is de oorzaak helemaal niet zo moeilijk te achterhalen. Op basis van uw huidskleur en afkomst denkt u binnen deze groep aandacht en steun te moeten zoeken om uw beleving van ongelijkheid in de maatschappij te bekrachtigen. Door uw optreden op deze wijze zorgt het voor nog veel meer verwijdering en onrust dan ooit en vraag ik me echt af wat de basis is van uw strijd want boosheid of frustratie is nooit de juiste koers voor campagnevoeren maar nuchter denken en naar feiten kijken in uw zoektocht naar gelijkheid. Als het u gaat om gelijkheid tussen man en vrouw, kijk dan eens achter de Moslimvoordeur wat daar gebeurt met meisjes, als deze thuis aangeven een carrière te willen opbouwen buiten de middeleeuwse leefwijze en gevaarlijke gedachtes. Het lef hebben te zeggen dat je niet uitgehuwelijkt wil worden aan een door de ouders verkozen vaak veel oudere man zie je deze meisjes zwaar lijden en vaak geen leven hebben binnen eigen familie. Weten ze toch te ontsnappen zijn ze de hele aansluiting met familie kwijt en worden ze door eigen broers mishandeld en met de dood bedreigd in opdracht van ouders. Als u dan toch voor gelijkwaardigheid wil vechten, zou dat onderwerp een mooi project voor u kunnen zijn om mee te beginnen. De Moslim ouder er bewust van maken dat iedereen gelijk is ongeacht kleur, ras of geslacht. Meisjes zoals Lale Gül bescherming bieden vanuit uw overtuiging in gelijkheid voor iedereen. Maar daar heb je lef voor nodig. Dat dit gebeurt is de trieste waarheid in Nederland geworden Mevrouw Simons en u sluit hiervoor uw ogen en vecht voor gelijkheid op onderwerpen wat alleen maar meer afbreuk doet aan het oude Nederland. Waar vrijheid en democratie bijna in de genen verwerkt zit bij de Nederlander door ons oorlogsverleden met de Duitsers in de strijd voor vrede en vrijheid. U als geëmancipeerde Nederlandse vrouw moet dit probleem van onderdrukking van vrouwen binnen de Moslimcultuur toch vreselijk raken. En nu wilt u de Hollandse man aanpakken die zijn geliefde schatje of iets dergelijks noemt vanuit gevoel. Is wel een heel simpele manier om voor emancipatie en gelijke rechten te vechten tussen man en vrouw. De werkelijke slachtoffers van ongelijkheid in ons land steun en bescherming bieden zou uw missie moeten zijn.

Ik zie als Nederlandse ons kikkerlandje de laatste jaren enorm veranderen wat ten koste gaat van onze vrijheid en veiligheid waar ik me vroeger nooit geen zorgen over maakte. Ik ben zelf geboren en getogen in Drenthe. Moeder van twee jongens en oma van inmiddels 4 kleinkindjes. Ook hier op het platte land is de negatieve verandering van de nieuwe mentaliteit enorm toe genomen door alle buitenlandse gasten en is de veiligheid afgenomen. Als u dan samen met mij terug gaat in de tijd ziet u toch ook dat het zo niet goed gaat. Maak me ernstige zorgen over het welzijn en veiligheid van mijn kinderen en kleinkinderen voor de aankomende jaren met hun blonde koppies met blauwe ogen. Je ziet het in de rest van de wereld al gebeuren in de vorm van terroristische aanslagen puur uit geloofsovertuiging. Waarom niet samen de Nederlandse vrije cultuur weer op de kaart zetten en ophouden met beschuldigingen van discriminatie en onderwerpen als slavernij geen boventoon meer laten voeren. Zwarte Piet in ere houden als kinderfeestje. Gewoon terug naar de basis regels van Nederland. Als we de geschiedenis negatief blijven vertalen in genoegdoening zoeken door met de beschuldigende vinger te wijzen naar nakomelingen van het verre verleden, is voor niemand gezond en bemoeilijkt juist een normaal leven en positieve benadering. Dan zouden we als Nederlander de Duitse bevolking nog steeds moeten aanpakken op de chaos, verwoestingen en verdriet die hun voorouders hebben aangericht in ons land. Ik heb zelf Joods bloed met een naar Oorlogsverhaal in de familie maar dat zie je niet aan mij en ben dankbaar voor wat er bereikt is want door toedoen van onze vrijheid strijders en heb ik me altijd veilig gevoelt in ons land. Dit door de inzet van mede mijn grootouders kennen we enorm veel vrijheid en dat moeten we koesteren is mij altijd geleerd. Ieder jaar staan we stil bij dit trieste feit dat er zwaar gevochten is voor onze vrijheid. Mensen in nood helpen is wat Nederland altijd heeft gedaan. Maar dat altijd maar willen helpen en openstaan voor andere culturen en deze de ruimte willen geven gaat nu ten koste van onze eigen vrijheid en veiligheid. Daar word misbruik van gemaakt door onze gasten die hier ook voor een goed leven naartoe zijn verhuisd. Hebben geen respect voor onze moderne manier van leven en vrijheid. Word misbruik van gemaakt en tegen ons gebruikt en zitten we klem in ons altijd rekening willen houden met andere culturen. Nog steeds aan de orde van de dag dat ouders woonachtig in Suriname hun kindjes onderbrengen bij familie in Nederland voor de betere kansen. Of je nu wit, zwart, geel of bruin bent maakt niet uit. Je inzet is van belang en verschillend zijn we nu éénmaal en dat zal zo blijven. En pesten of achter gesteld worden komt in alle lagen en culturen voor en overkomt je en daarin moet ieder zijn eigen pad bewandelen. Als ik mijn CV naast die van u leg zie ik dat u veel meer kansen heeft gehad dan ik of willen zien, dat kan natuurlijk ook terwijl ik spierwit haar heb en blauwe ogen. Laten we ophouden met elkaar beschuldigen en in gelijk krijgen of willen verschuilen achter slavernij en discriminatie wat ten koste gaat van vrijheid en veiligheid. Maar naast elkaar ervoor zorgen dat Nederland Hollands is en blijft.

Mirjam Kuhl

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief