nr Naam                       Geslacht     Geb.datum     Woonplaats

1   Nico Uppelschoten      M              21-6-1944        Eelde
2   Bert Vorenkamp          M              25-9-1954        Pesse
3   Tjip Koopmans            M              6-3-1948         Gasselte
4   Teun Kijf                      M              25-6-1980        Assen
5   Jack Barelds               M              8-2-1964          Buinerveen
6   Jan Pottjewijd             M              20-9-1960        Veenhuizen
7   Klaas Bosma              M              21-9-1969        Emmer-Compascuum
8   Ad van Berkel             M              4-5-1945          Eelde

Verkiezingsprogramma 2023

Drentse dodenweg N34 maakt weer nieuwe dodelijke slachtoffers: Een 54-jarige vrouw uit Vries is maandagochtend 12 dec. 2022 overleden na een zware botsing op de N34 bij Zuidlaren. Bij het ongeval waren drie auto’s en een vrachtwagen betrokken. Zie het bericht van 12 dec. 2022 in het Dagblad van het Noorden.

En wie herinnert zich het ongeluk bij Borger in mei 2021 niet:
  * Vier doden en vijf gewonden bij ongeluk op de N34 bij Borger
  * Uiteindelijk overleed zelfs een vijfde slachtoffer, een klein jaar later.

Hoe lang moeten we in Drenthe nog wachten tot de politieke knoop is doorgehakt?

Provinciale Staten in vergadering bijeen op 9 november 2022 bij de behandeling van de begroting 2023, Statenstuk 2022-76,

Constaterende:

• dat er in de Provincie Drenthe een groot aantal agrarische bedrijven is waarvan de Natuurbeschermingsvergunning destijds d.m.v. een PAS-melding gelegaliseerd is op grond van de toenmalige wet en regelgeving
• dat door de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 deze werkwijze met terugwerkende kracht in formele zin wordt teruggedraaid
• dat er 50 handhavingsverzoeken gedaan zijn bij de Provincie voor PAS-melders in Drenthe.

Provinciale Staten in vergadering bijeen op 9 november 2022 bij de behandeling van de begroting 2023, Statenstuk 2022-76,

Constaterende:

• dat er in laatste Stikstofrapport van Dhr. Remkes ‘Wat wel kan’ van 5 oktober 2022 geadviseerd wordt om binnen 1 jaar 500 – 600 z.g.n. piekbelasters op te kopen
• dit rapport duidt deze piekbelasters nader aan met ‘Deze ondernemingen zijn evidente piekbelasters, gelegen nabij kwetsbare Natura 2000-gebieden.’
• en dit rapport stelt vervolgens ‘Ik heb de indruk dat de groep piekbelasters voor het grootste gedeelte bestaat uit agrarische ondernemers, waarvan een flink deel intensieve veehouderij’.

In de afgelopen 3 jaar zijn veel activiteiten niet doorgegaan en zijn veel niet bestede gelden naar de volgende jaren overgeheveld. Tevens zijn in deze periode de investeringsagenda 1 en de investeringsagenda 2 afgehandeld. Ook hier speelde het probleem van de niet bestede bedragen en de overhevelingen. Er is een bedrag van ca. 90 miljoen besteed aan allerlei projecten. De vraag die echter gesteld moet worden is of Drenthe door deze eenmalige besteding van 90 miljoen er nu beter voorstaat? Het vreemde of liever verontrustende is dat we dat niet kunnen zeggen!

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief