Het asieldebat wordt sterk beïnvloed door drie ideologische uitgangspunten.
1. De immigratie moet en de immigratie is goed.
2. De nadelen van de immigratie vallen mee.
3. Wie anders denkt over de immigratie deugt niet.
Het kabinet is bevreesd over de juridische gevolgen van een streng asielbeleid. B.N.ers, asieladvocaten, activisten, academici en “goed”mensen vinden, dat er helemaal geen asielprobleem is, er is sprake van een doorstroomprobleem. We moeten maar gewoon accepteren, dat zich grote aantallen Aziaten en Afrikanen zich als asielzoekers melden in Nederland.
Het is een organisatorisch probleem, dat opgelost moet worden onder aanvoering van de VVD staatssecretaris Eric van den Burg, die als een manager en vermomd als D66er, deze klus wel even zal klaren

Het laatste jaar van deze coalitieperiode en het is goed om enige bespiegelende opmerkingen te maken.
Ook in deze voorjaarsnota geeft GS aan, dat ze koploper wil zijn op het gebied van de energie transitie. Ze is daar 'wonderwel' in geslaagd landelijk behoren we tot de provincie met de meeste zonneweides en van de binnenlandse provincies hebben we de meeste windturbines. In de RES hebben we beloofd, dat we 10% van de hernieuwbare energie van Nederland voor onze rekening nemen. De verantwoordelijke Gedeputeerden hebben wel 'monumenten' nagelaten of zullen die nalaten.

We zijn verheugd aan te kunnen kondigen dat de PVV mee gaat doen aan de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Er is een grondige selectieprocedure aan vooraf gegaan en we wij zijn trots om de volgende lijst met kandidaten namens de Partij voor de Vrijheid voor de gemeenteraad Emmen te mogen voorstellen:

1. Klaas Bosma te Emmer-Compascuum
2. Tommy Post te Nieuw-Dordrecht
3. Mirjam Kuhl te Schoonebeek
4. Patrick Notmeijer te Emmen

Klaas Bosma is de beoogt fractievoorzitter en zal als woordvoerder optreden.

23 december 2021,

PVV Drenthe

Wat een verschrikkelijke beelden komen er voorbij op tv over de gebeurtenissen in Oekraïne. Het maakt je angstig over wat de toekomst gaat brengen voor al die mensen die massaal op de vlucht slaan voor al het onnodige geweld. Onderaan de streep hebben we alleen verliezers waar de hele wereld de gevolgen van zal ondervinden.

  Wat wordt het vaak geroepen in de media: ‘We wonen in een vrij land waar je mag zeggen wat je denkt en dat we dat moeten koesteren’.
Maar het tegenovergestelde gebeurd als je zegt dat het dragen van een hoofddoekje of boerka, onderdrukking van vrouwen uitstraalt en helemaal niet past in onze moderne maatschappij.
 Deze discussie laat zien dat de vrijheid ook in ons land enorm aan het afnemen is door de heftige reacties vanuit de Moslim gemeenschap als iemand durft te zeggen wat hij of zij vindt in het onderwerp Hoofddoeken. Doodsbedreigingen worden als normaal recht beschouwd door deze groep en laat zien dat geweld een normaal onderdeel is van opvoeding en religie van deze groep.

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief