Nulmeting islamisering in Drenthe

De fractie PVV Drenthe heeft een verzoek gericht aan alle Drentse gemeenten om informatie te verstrekken over aantallen gebedshuizen, scholen, buurthuizen etc. gerelateerd aan de Islam. Waarom en waarom nu?
Steeds weer laait de discussie weer op over dit onderwerp. Of dat nu gaat over hangjongeren, het frauderen met examengegevens of Jihad strijders. Hoewel er soms klachten gemeld worden over jongeren met een islamitische achtergrond zoals bv. in Hoogeveen lijkt de situatie in Drenthe anders dan in bv. het Westen of de grote steden.

De PVV heeft altijd gewaarschuwd voor een oprukkende Islamisering in de wereld en in Nederland. De PVV in Drenthe gruwt bij de gedachte dat jonge Jihad strijders ook vanuit Drenthe zouden willen vertrekken naar Syriƫ. Een bijzonder verontrustende gedachte die ons bezig houdt. Daarom willen wij in onze eigen Provincie o.a. in kaart brengen hoe en waar gebedshuizen en andere Islamitische instellingen gevestigd zijn om door een soort nulmeting beter inzicht te krijgen in de ontwikkeling en de eventuele invloed van de Islam op onze samenleving.

Voor "technische"vragen over dit onderwerp kunt u terecht bij:
Statenlid Bert Vorenkamp (0528 241975)
Voor "inhoudelijke" vragen kunt u terecht bij:
fractievoorzitter Nico Uppelschoten (06 22933409)