PVV Drenthe:

Integriteit van politieke bestuurders komt steeds meer in het geding!

Schaamteloos vindt de PVV het dat de Gedeputeerden zomaar 2,5 miljoen uit de pot van de Provincie willen halen om hun pensioenen op peil te houden. GS stelt zelfs voor om jaarlijks € 200.000 in dit pensioenfonds voor Gedeputeerden te storten om de geringe rente opbrengsten te compenseren en niet geconfronteerd te worden met kortingen. De APPA (Algemene Pensioenwet voor politieke ambtsdragers) ondervindt dezelfde moeilijkheden als de pensioenvoorzieningen voor Henk en Ingrid, maar die kunnen niet een greep doen uit de pot met publiek geld, politici blijkbaar wel!

Woordvoerder financiën Nico Uppelschoten vindt dit een trieste zaak:

" De Gedeputeerden willen nu ook hun wachtgelden veilig stellen door voor te stellen deze jaarlijks ten laste te brengen van de exploitatie van de Provincie. In 2012 voor € 375.000!"

In de laatste Statenvergadering was de PVV de enige partij die voor de motie van de SP stemde om de wachtgeldregeling gelijk te trekken met de WW regeling die geldt voor iedere Nederlander. "Blijkbaar voelt GS zich door de andere partijen zodanig gesteund dat ze met het voorstel komen om de wachtgelden structureel in de begroting op te nemen", zegt Uppelschoten, "Dit is werkelijk de gêne voorbij. Dit laten we toch niet gebeuren?"

 

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief