Tijdens de vergadering van de Provinciale Staten van Drenthe van 11 november 2015 heeft de PVV de dreiging van de Jihadisten in Drenthe aan de orde gesteld. Dit was een vervolg van ons verzoek om informatie over het aantal personen dat uit Drenthe vertrokken is om als Jihadist te strijden in Syrië.
Deze informatie maakte duidelijk dat (tenminste) 3 personen uit het Noorden zijn vertrokken naar Syrië en dat 20 personen in de gaten worden gehouden door de veiligheidsdiensten omdat ze overwegen te vertrekken.

 De PVV-fractie heeft vanaf het begin van haar politiek actief worden in 2011 een Groene Gekte gesignaleerd in de provincie Drenthe: het meeste geld van de provincie wordt ingezet om natuur te 'creëren', te 'verbeteren', te onderhouden en op te 'sieren' en dit middels allerlei begrotingsposten, organisatievormen en 'gevonden potjes' onder inzet daarbij van externe middelen vanuit het Rijk en vanuit de EU.

De fractie PVV Drenthe heeft een verzoek gericht aan alle Drentse gemeenten om informatie te verstrekken over aantallen gebedshuizen, scholen, buurthuizen etc. gerelateerd aan de Islam. Waarom en waarom nu?
Steeds weer laait de discussie weer op over dit onderwerp. Of dat nu gaat over hangjongeren, het frauderen met examengegevens of Jihad strijders. Hoewel er soms klachten gemeld worden over jongeren met een islamitische achtergrond zoals bv. in Hoogeveen lijkt de situatie in Drenthe anders dan in bv. het Westen of de grote steden.

PVV Drenthe:

Integriteit van politieke bestuurders komt steeds meer in het geding!

Schaamteloos vindt de PVV het dat de Gedeputeerden zomaar 2,5 miljoen uit de pot van de Provincie willen halen om hun pensioenen op peil te houden. GS stelt zelfs voor om jaarlijks € 200.000 in dit pensioenfonds voor Gedeputeerden te storten om de geringe rente opbrengsten te compenseren en niet geconfronteerd te worden met kortingen. De APPA (Algemene Pensioenwet voor politieke ambtsdragers) ondervindt dezelfde moeilijkheden als de pensioenvoorzieningen voor Henk en Ingrid, maar die kunnen niet een greep doen uit de pot met publiek geld, politici blijkbaar wel!

Woordvoerder financiën Nico Uppelschoten vindt dit een trieste zaak:

De PVV in Drenthe vindt het schandalig dat een massamoordenaar wordt ingezet als promotie voor de Rusland expositie van het Drents museum.

Vladimir Lenin was als hoofd van de bolsjewistische dictatuur niet alleen verantwoordelijk voor het bloederig neerslaan van de opstand in de Poetolov fabriek en de opstand van de Baltische vloot maar onder zijn leiding werden ook de Russische tsaar, diens vrouw en kinderen zonder vorm van proces geëxecuteerd. Vele kerken en heiligdommen van de Russisch-orthodoxe kerk werden geplunderd en verwoest, duizenden priesters vermoord en in massagraven gedumpt. De rode terreur veroorzaakte in ongerepte gebieden van Rusland meer slachtoffers dan de Eerste Wereldoorlog.

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief