Wederom een voorstel (Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit) waarin wordt aangenomen dat wij, de Provincie met een kleine bijdrage wijk- en dorpskernen van een rotte appel af kunnen helpen.

Read More

Het statenstuk betreffende NICE is geweldig!
Uit een TNO rapport (kansen voor de circulaire economie 2013) komt naar voren dat het effect van een circulaire economie voor Nederland geschat kan worden op totaal 73 miljard en ongeveer 54.000 banen!!!! Met daarnaast nog vele spin-of-kansen voor de Nederlandse economie.
Dit zou echt geweldig zijn.

Read More

De WMD (Waterleiding Maatschappij Drenthe) is het bedrijf dat als kerntaak heeft voor goed drinkwater te zorgen.
Het bedrijf wat nu aan ons, de Provincie, een achtergestelde lening vraagt van 6 miljoen euro om in de periode van 2019 tot en met 2029 investeringen te kunnen doen van circa 180 miljoen.

Read More

PVVstemmers bedankt

Portret Sonja Kort

Sonja Rixtum

banner-talent