1.
De PVV is heel tevreden dat het mogelijk lijkt om een deel van een natuurgebied met verzuring-gevoelige toch weer eens aangepast kon worden aan een agrarische bestemming van aangrenzende percelen. Het is goed dat een stadsboerderij in Emmen zo de gelegenheid krijgt om weiland weer in te zetten ten behoeve van de exploitatie van deze stadsboerderij.

Read More

De PVV is tevreden met het voorstel zoals het gedaan wordt voor het in stand houden van en een garantie voor een toekomst voor Groningen Airport Eelde (GAE). De 46 miljoen die nodig is om te investeren wordt nu bijeen gebracht en Drenthe neemt daar 13,8 miljoen voor haar rekening.

Read More

banner-talent