politieDe visie zoals deze is verwoord in de vraagstelling door de fracties van VVD en CDA ondersteunen wij. Sterker nog, wij maken ons grote zorgen over de bezetting van de politie in Drenthe die sinds het opheffen van de rijks- en gemeentepolitie er zeker niet op vooruit is gegaan.

Read More

PVVstemmers bedankt

banner-talent