Laten we eens een sigarendoosberekening maken over de kosten van de Klimaatwet en de daaruit voortvloeiende Energietransitie en laten we dat eens op een gematigde manier doen door ervan uit te gaan dat deze stopt bij de eerste 80% van de noodzakelijke realisatie. Dit omdat bekend is dat realiseren van de laatste 20% aan kosten 80% van de totaalkosten vormt (o.a. opgave ing.bureaus bouw).

Read More

Dat het Klimaat veranderd is een feit, maar dat doet het Klimaat al zolang er een atmosfeer om de aardbol aanwezig is, bijna zolang als de aarde bestaat dus.
Dat CO2 de oorzaak is van wezenlijke Klimaatverandering in de vorm van opwarming van de Klimaattemperatuur is helemaal geen vaststaand feit. Integendeel, er zijn veel feiten die dit tegenspreken. Hieronder worden een paar verifieerbare feiten opgesomd die ieder die gelooft in de vooronderstelde ‘menselijk veroorzaakte Klimaatverandering’ aan het nadenken zou kunnen zetten:

Read More