Motie Huisvesting asielzoekers vreemd aan de orde van de dag

Provinciale Staten van Drenthe in vergadering bijeen op 9 november 2022

Constaterende dat

1. de instroom van asielzoekers uit Syrië toeneemt, ondanks het einde van de gevechten in Syrië
2. de instroom van asielzoekers uit Afghanistan toeneemt, ondanks het einde van de gevechten in Afghanistan
3. de instroom van asielzoekers uit Noord en Midden Afrika toeneemt, ondanks het feit dat er geen oorlogen zijn in dat deel van Afrika.

Read More

Provinciale Staten in vergadering bijeen op 28 september 2022,

Constaterende:

- dat dit jaar t/m 31 juli 2022 volgens melding van Bij12 tenminste reeds 159 dieren van Drentse boeren slachtoffer zijn geworden van wolven, zie de berichtgeving van 21 september van RTV-Drenthe ´Wolven hebben dit jaar in Drenthe 157 schapen, een koe en een kalf aangevallen´
- dat deze wolven-aanvallen niet alleen groot dierenleed veroorzaken onder de Drentse huisdieren maar ook steeds groot emotioneel leed betekenen voor hun eigenaren, familie en andere eventueel betrokkenen

Read More

Provinciale Staten in vergadering bijeen te Assen op 10 November 2021, ter behandeling van statenstuk 2021–27, Vaststelling voorkeursvariant en financiering Doorfietsroute deeltraject Vriezerbrug

Constaterende
• dat het voorstel inhoud aanvullend onder de Vriezerbrug een fietstunnel door het Noord-Willemkanaal te gaan aanleggen
• dat deze fietstunnel meerkosten van tenminste 4,2 miljoen euro met zich mee brengen

Read More