De PVV-fractie vindt het uitermate merkwaardig dat er geen enkele burger aan tafel zit bij de Klimaattafelgesprekken die grote gevolgen zullen hebben voor alle inwoners, voor hun omgeving, directe leefomgeving, milieu, economie enz. en gaat daarom in de Statenvergadering van Dec. 2018 een motie indienen van dezelfde strekking maar dan gericht op de nog te ontwikkelen Regionale Energie Strategie voor Drenthe:

Provinciale Staten van Drenthe in vergadering bijeen

Read More

Amendement statenstuk 2018 – 846 (Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018)

Provinciale Staten in vergadering bijeen te Assen op 3 oktober 2018, ter behandeling van statenstuk 2018 – 846, Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018,

Constaterende

- dat de landbouwgebieden een belangrijk deel uit maken van het Drentse landschap
- Landbouwgrond een schaars goed is en de landbouwproductie nodig is voor de Agro-industrie;

Read More

PVVstemmers bedankt

BertV-2013 k

banner-talent