De PVV-fractie heeft op de laatste Commissievergadering Omgevingsbeleid (OGB) gesteld dat de energiedoelstellingen van NL en Drenthe onhaalbaar zijn, gewoon een fictie!

Het doel is 20% vermindering van broeikasgassen, daaronder wordt eigenlijk CO2 verstaan, zo vatten we dat maar op, in de 30 jaar tussen 1990 en 2020. Dit door 10% op ons energieverbruik te besparen en 14% duurzaam lokaal op te wekken. Windenergie wordt voor het laatste momenteel massaal ingezet in NL want zonne-energie en biovergisting, geothermie etc. kunnen maar een marginaal aandeel leveren lijkt het. Het doel gaat nog veel verder op termijn want het kabinet wil in 2050 een voor 100% duurzame energievoorziening.
Dat zijn voor Nederland en Drenthe voor 2020 als voor 2050 onhaalbare duurzaamheids-doelstellingen. Het CPB (Centraal Planbureau), CBS (Centraal Bureau Statistiek) en het RPB (Ruimtelijk Planbureau) hebben de haalbaarheid m.b.t. de 20% doelstellingen voor 2020 van het Energieakkoord al in 2014 onderuitgehaald (rapport 2014).

Read More

banner-talent

BertV-2013 k