Pas laat in de twintigste eeuw kwam men er in Californië achter dat de beroemde Sequoia's, de hoogste en oudste bomen ter wereld, niet alleen zichzelf uitstekend tegen vuur konden beschermen maar ook dat ze daarbij zelf voor hun voortplanting zorgden.

Ook bij grote branden, zoals in 1988 in het Yellowstone national park bleek, toen men de proef op de som nam, dat de op natuurlijke wijze ontstane branden (bv. door blikseminslag) eerder uit waren dan de branden, die een menselijke oorzaak hadden en daarom wel geblust werden. Sindsdien werden de mensen, die zich daar met de natuur bezig houden, zich steeds meer bewust dat ze, waar mogelijk, de natuur hun gang moesten laten gaan.

Read More

 

Donald Trump President elect portrait

Dat in de linkse kerk woorden als democratie en draagvlak vooral betekenen dat je het eens bent met hun politiek correcte en elitaire mening werd de afgelopen tijd weer duidelijk onderstreept door de vele protesten die via de media naar buiten werd gebracht.

Democratie is de naam voor een bestuursvorm waarbij een volk zichzelf bestuurt, rechtstreeks of via afgevaardigden. Als de meerderheid van een volk of natie zich bij verkiezingen of referenda uitspreekt, hoor je je daar bij neer te leggen. Zelfs als het in Nederland blijkt dat 30 zetels gaan naar partijen met een communistische achtergrond. Natuurlijk kun je dat op het politieke vlak bestrijden. Je kunt uiteraard protesteren, demonstreren en je ongenoegen uiten maar je respecteert de beslissing van het volk.

Read More

De nieuwe dierenwet, waar ook de PVV vóór gestemd heeft moet nog getoetst worden op de consequenties, zei landbouwminister Schouten.
Ik hoop dat ze dat met héél véél gezond verstand doen. De Dierenpartij bracht het heel sympathiek, wie wil nou niet de dat eendjes in het water zwemmen, maar wat er straks gaat gebeuren in alle gelederingen moet niet worden onderschat.

Read More

PVVstemmers bedankt

Berkel 1 Select

banner-talent