De PVV fractie in de Provinciale Staten van Drenthe vindt het belangrijk om de realiteit onder ogen te zien. Door je niet te laten verblinden door ideologie of de waan van de dag heb je een betere kijk op de toekomst maar waar ontzettend veel van valt te leren is het regelmatig terug kijken naar ons verleden.

Read More

Niemand zal ontkennen dat mensen van wie het leven bedreigd wordt, geholpen dienen te worden.
Ook de PVV heeft zich altijd op het standpunt gesteld dat mensen, in noodsituaties gebracht door politieke of religieuze fricties, recht hebben op hulp.
Wel vindt de Partij Voor de Vrijheid dat deze mensen zoveel mogelijk in de eigen regio, waar ze vandaan komen dus, moeten worden opgevangen.

De PVV heeft ook steeds gewaarschuwd voor de aanzuigende werking van een te soft beleid t.a.v. de opvang van asielzoekers, waardoor bij grote groepen mensen de verwachting ontstaat dat het loont om zich, voor veel geld, in handen te geven van mensensmokkelaars die hen door woestijnen, over zee in wrakke bootjes en in louche vervoermiddelen naar Nederland loodsen. Eenmaal hier komt er een heuse hulpverleningindustrie op gang, die er alle belang bij heeft dat de stroom in gang blijft en deze mensen hier blijven, al dan niet uitgeprocedeerd, legaal of illegaal! 

Read More

Energie is een steeds belangrijker onderdeel van het politieke debat.
Dat lijkt logisch want de energievoorziening wordt een steeds groter onderdeel van onze economie en ook niet meer weg te denken uit ons dagelijkse leven.

Toch weet Ik niet of we nou zo blij moeten zijn dat de politiek zich er mee bemoeit.

Read More

De gewelddadige acties van moslimterroristen in Parijs hebben aangetoond wat de realisten onder ons al een tijdje wisten. Deze mensen die met de kreet "Allahoe akbar" en "De profeet is gewroken" mensen afslachtten hebben een "geloof" waarin geen plaats is voor tolerantie. Ze zullen steeds een excuus vinden om het afslachten van onschuldige mannen, vrouwen en kinderen te rechtvaardigen! Al was het alleen maar omdat je in hun ogen een ongelovige bent; iemand die er een andere mening en een andere levensstijl op na houdt.
Het ergerlijke is dat zij vinden dat zij ons hun mening, hun wetten, hun Sharia kunnen en moeten opleggen. En dat is precies waar Pim Fortuin en Geert Wilders voor waarschuwden!

Read More

Indrukwekkend hoe 8000 mensen, jong en oud, de paden van kamp Westerbork vulden met één gemeenschappelijk doel; eer te betonen aan de vele, vooral Joodse, Nederlanders die hier werden "verzameld". Bijeen gebracht om verder getransporteerd te worden naar vernietigings- en werkkampen zoals Sobibor en Dachau.

Read More