Het was en is goed de discussie te zoeken met mensen waarmee je ernstig van mening verschilt. Zeker als je je als PVV'er grote zorgen maakt over de ernst van het verschil van mening. Met de moslims over de Islam, toegespitst op de rol van de Jihadisten.
De aanslagen in Parijs en de grote onrust in Brussel werden zowel door de PVV als door de Iman en de voorzitter van de moskee veroordeeld.
De gewelddadigheden en terreur door IS werden eveneens veroordeeld. Het verschil van mening dat ontstond en nog steeds bestaat betreft de rol van de Islam bij deze gebeurtenissen.

De Iman en de voorzitter benadrukten dat deze gebeurtenissen niets te maken hebben met de Islam. Zij hebben de ware Islam en IS is alleen maar een groep terroristen.

De PVV voerde daar tegenin dat IS zegt dat zij de ware Islam vertegenwoordigen en dat de anderen (o.a. de moslims in Nederland) de afvalligen zijn.

Een theologische discussie over wie de ware Islam volgt is mogelijk interessant voor de geleerden, maar het gaat de PVV meer om de consequenties, want de Iman en de voorzitter voelden geen speciale verantwoordelijkheid voor de daden van IS en de terroristen in Parijs, omdat het immers geen moslims zijn.
Een afkeuring van deze daden hoefde dan ook niet van hen verwacht te worden, omdat zij daar als ware moslim niet bij betrokken zijn.

De Jihadisten, die uit het Noorden vertrokken zouden zijn naar Syrië waren hun onbekend, al meldden zij wel dat er groepen jongemannen zijn, die zich hebben afgekeerd van de ware Islam en zich op kamers of gehuurde ruimtes zouden bezighouden met een zeer extreme interpretatie van de Islam.

Deze interpretatie wordt gezocht op internet en vervolgens in kleine kring besproken. Deze jonge mannen komen niet meer naar de moskee en hun eigen interpretatie van de koran en de Hadith heeft volgens de Iman en de voorzitter niets meer met de ‘ware Islam’ te maken: deze jonge mannen hebben zich afgekeerd van de moskee en de ware Islam. De voorzitter en de Iman maken zich wel grote zorgen over deze jonge mannen, omdat ze geen enkele invloed op ze hebben en omdat ze extreme standpunten innemen.

De religieuze voorschriften zijn voor de moslims heel belangrijk. De gewone seculiere wetten komen op de tweede plaats en worden door de jonge mannen ervaren als wetten van anderen, die ze moeten gehoorzamen, maar die niet van hen zijn, maar van de anderen.

Als deze jonge mannen de religieueze voorschriften verwerpen dan is het maar een kleine stap om ook de gewone wetten te verwerpen. Deze zijn van anderen en de religieuze voor schriften waren tenslotte nog van hun eigen groep. Deze jonge mannen zijn dan van God en Staat los.

Dit zijn o.a. de Marokkaanse jongens die in de Rolder Straat in Assen voor veel overlast zorgen en geregeld met de politie in contact komen.
De voorzitter en de Iman geven aan dat ze geen grip meer hebben op deze jongeren en zich grote zorgen maken over het beeld dat deze jongeren oproepen over de Marokkaanse gemeenschap. De oproep van de PVV om duidelijk in het openbaar afstand te nemen van deze groep Marokkaanse jongeren, werd wel begrepen, maar niet opgevolgd. De PVV geeft er op aangedrongen te handelen als Aboutalef, de burgemeester van Rotterdam, durf ze te veroordelen en neem een ferm standpunt in.

Het antwoord van de Imam was dat er door de overheid strengere normen moeten worden gesteld, dat politie en justitie strenger moeten optreden, dan zou het probleem wel ophouden, zij konden er niets aan doen.

De toekomst

De Iman en de voorzitter zijn zeer bezorgd over de situatie in Syrië en over de Jihadisten, die uit het Noorden kunnen vertrekken. Bovendien tobben ze met het probleem van de Marokkaanse hangjongeren in Assen. Ze vrezen voor de toekomst, de beeldvorming over Marokkanen en de "moslim" jongeren.

Zij waren enorm blij en opgelucht door het gesprek met de PVV en de andere bezoekers. Ze wilden graag met de PVV in gesprek blijven. Ik heb gemerkt dat de Iman, de voorzitter en de andere moskeebezoekers bang zijn voor de toekomst, omdat ze geen greep hebben op groepen jongeren, bezorgd zijn over toekomstige aanslagen en de consequenties daarvan voor moslims.

De moslims zijn het slachtoffer

De Iman en de voorzitter vertelden dat vooral de moslims het slachtoffer zijn van de strijd in het Midden Oosten. Ik heb toen uitgelegd dat het toch ook een strijd is tussen de Soennieten (Salafisten) en de Sjiieten. Dat ik verbaasd ben over de haat die deze twee groeperingen tegenover elkaar tonen. Dat de moslims niet het slachtoffer zijn van de boze buitenwereld, maar dat ze bezig zijn met een interne broederstrijd. Het ‘slachtoffer’ zijn is overigens een machteloze houding, alles overkomt je en je bent zelf niet verantwoordelijk voor de situatie.

Ik heb me verbaasd over deze fatalistische houding, waarbij ook de eigen situatie als iets gegevens werd ervaren, waar weinig aan kan veranderen, net als aan de gebeurtenissen in Parijs, Brussel, Syrië en het vertrek van de Jihadisten naar Syrië. Dan hoef je ook niets te doen.

Verslag van Nico Uppelschoten (met opmerkingen) van het bezoek van de fractie van de PVV aan de open avond van de moskee in Assen op 28 november 2015.

 

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief