De vereniging van de Boermarken in Drenthe heeft bij de PVV geklaagd over de grote hoeveelheid milieuregels die aan de Boermarken wordt opgelegd. De Boermarken beheren 2/3e van alle grond in Drenthe, maar hebben het idee dat ze voortdurend overruled worden door de milieu eisen van de Provincie.
De Boermarken maken zich ongerust over de toestand van de weidevogels en de kleine dieren. Twintig jaar geleden waren er veel konijnen, hazen en weidevogels als patrijzen, fazanten, wulpen, scholeksters en grutto's. Nu is het een kale dooie boel, omdat veel van deze dieren gedood worden door vossen en ooievaars. Deze leven in overvloed in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten en mogen niet bejaagd worden.

De PVV is enorm geschrokken van deze informatie en vindt dat de overdreven milieu eisen en de bescherming door natuurterreinbeheerders als Natuurmonumenten het de boeren heel moeilijk maken hun bedrijf uit te oefenen. Juist nu er op wereldschaal steeds meer vraag naar landbouw en veeteeltproducten komt wordt de uitoefening van beroepen in deze sector moeilijk gemaakt. Landbouw- en veeteeltgebieden zijn omgezet in nieuwe natuur, o.a. als waterberging, waarbij deze gebieden niet meer bedrijfsmatig gebruikt mogen worden. Dit betekent o.a. dat de veeteelt niet uitgebreid kan worden, omdat een uitbreiding van het aantal dieren ook uitbreiding van het grondgebied betekent.
Nu lopen in deze nieuwe natuurgebieden de Spaanse Sayaguesas of Schotse Hooglanders, maar gewone koeien kunnen er niet terecht.
Een belangrijke stap zou nu zijn om het jachtverbod op vossen op te heffen in de natuurgebieden, opdat de populatie weidevogels en klein wild zoals hazen en konijnen zich kan herstellen. Bovendien moet er een halt worden toegeroepen aan het kweken en toelaten van grote aantallen ooievaars, want het zijn mooie vogels, maar ook moordenaars die grote schade toebrengen aan de weidevogels en het klein wild. Het introduceren van de ooievaar en het beschermen van de vos hebben grote ongewenste effecten op de overige fauna.
Het pleidooi van de Boermarken om op te treden tegen de vos en de ooievaar wordt door ons ondersteund. Hetzelfde geldt trouwens voor de ganzenoverlast, deze is heel groot omdat er in de winter niet opgetreden mag worden tegen deze dieren, ondanks de grote schade die ze aanrichten aan de landerijen. Zomers gaan ze overigens niet meer weg, het is hier kennelijk goed toeven.
De schade die deze vogels aanrichten wordt traag en slechts gedeeltelijk vergoed. Het vormgeven van de nieuwe natuur leidt tot veel ongewenste effecten, die in ieder geval een ander ongewenst effect heeft, namelijk dat er veel werk verzet moet worden voor het beheren van de natuur.
Het is wenselijk dat de Provincie Drenthe beter gaat samenwerken met de Boermarken, daar zal de natuur in Drenthe alleen maar mooier van worden en zal er voor de natuurliefhebber meer te beleven zijn. Echter als het nu voorgelegde Flora en Faunabeleidsplan in Drenthe doorgaat is dat de doodsteek voor de Boermarken!!!

Mening van Nico Uppelschoten 24/10/2015

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief