Het College blijft in de energietransitie onhaalbare doelen nastreven. Dat mag als mensen in sprookjes geloven, maar het wordt gevaarlijk als sprookjes worden verward met onhaalbare doelen. In 2030 zal er 49 % van de energie hernieuwbaar moeten zijn en in 2050 100%.
Dat betekent dat in Drenthe in 2050 alle energie zelf opgewekt zal worden. Het totale verbruik van huizen, alle vervoer en alle bedrijven zal energieneutraal moeten zijn. Het formuleren van doelen als idealen is mooi, maar

Vooraf: Het collegeakkoord is in relatief korte tijd (2 maanden) tot stand gekomen, dat is een compliment waard.
Er is een nieuwe partij bijgekomen, niet omdat de inbreng van die partij GL nodig was, maar simpel omdat het zittende college geen meerderheid meer had in PS.

1. Het is spijtig en dom dat het Forum voor Democratie (FvD) niet betrokken wordt bij de vorming van een nieuw College van Gedeputeerde Staten (GS). Het lijkt of alles bij het oude blijft, de huidige coalitie komt alleen een paar zetels te kort en dan komt er een partij bij die weer voor een meerderheid kan zorgen en we gaan door op de oude voet

1. Ik ben blij met deze verkiezingsuitslag, ondanks het feit dat de PVV van 5 naar 3 zetels is gegaan. Ik ben blij dat Forum voor democratie in de Provinciale Staten komt met 6 zetels en dat de opvattingen van de ontevreden en genegeerde kiezers sterker verwoord zullen worden. Er is al lange tijd een veenbrand gaande en die is nu zichtbaar geworden . Er zullen nu twee partijen zijn die onderwerpen aan de orde stellen, die niet geliefd zijn en niet politiek correct: het energie neutraal worden van Drenthe, de immigratie, de klimaatgekte, de energietransitie, de plaatsing van windturbines en zonne-akkers, de bevoordeling van de natuur op de landbouw. En de kosten van alle plannen voor de burgers en een sociaal accent, sociaal programma dat node gemist wordt in Drenthe.

Er is géén of voldoende geld voor grote en noodzakelijke investeringen in de infrastructuur, zoals de verdubbeling van de gehele N34 of de ongelijkvloerse kruising bij Emmen Noord. Als toch de mogelijkheden van nieuwe spoorverbindingen in Drenthe onderzocht gaan worden waarom dan niet een spoorverbinding Hoogeveen Emmen met een aansluiting op het spoorwegnet in Duitsland? Er is wel geld voor investeringen in de natuur (700 miljoen) en er is veel geld voor de energietransitie, miljarden euro’s. Een energietransitie die iedere burger veel geld zal gaan kosten, maar over deze kosten voor de burger wordt angstvallig gezwegen.

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief