Het draagvlakonderzoek dat door het bureau EnneĆ¼s werd uitgevoerd om te peilen hoe de bevolking van de gemeenten Aa en Hunze, Borger Odoorn en Stadskanaal dacht over de komst van het windpark "De Drentse Monden en Oostermoer" leverde een overtuigend resultaat op en een bevestiging van wat voor iedereen, die het werkelijk weten wilde, al lang bekend was.

Liefst 82,1 % van de direct omwonenden (van het gebied waar het windpark mogelijk komt) en meer dan driekwart van de ondervraagden (77,2%) gaf aan sterk tegen de komst van het park te zijn.

Toch was het geen aanleiding voor de Drentse Politieke partijen om daar iets mee te doen!

In de Statenvergadering van 17 december 2014 was een slappe motie, die voor de zoveelste keer opriep om te proberen het draagvlak te vergroten de enige reactie. Dus niet ingaan op de wens van de bewoners om geen windturbines te plaatsen maar te proberen de bewoners stil te houden door ze voordeeltjes te beloven.
De inmiddels, op dit punt, zeer goed onderlegde bewoners van dit gebied zitten niet te wachten op wat vage beloften. Ze willen gewoon die windturbines, die hun leefplezier gaan verpesten niet op hun "erf"!

Fractievoorzitter Nico Uppelschoten van de PVV bracht de motie-indieners in verlegenheid door te vragen wat dan wel een goed draagvlakpercentage was om de komst van het windpark te rechtvaardigen. Woordvoerder Ad van Berkel hield in een afsluitend betoog de overige Statenleden voor hoe schandalig het was dat ze als volksvertegenwoordigers hun volk in de steek lieten en diende een motie in, die de enig juiste conclusie beoogde van het draagvlakonderzoek namelijk het niet voortzetten van de plannen voor dit windpark!

 

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief