Niemand zal ontkennen dat mensen van wie het leven bedreigd wordt, geholpen dienen te worden.
Ook de PVV heeft zich altijd op het standpunt gesteld dat mensen, in noodsituaties gebracht door politieke of religieuze fricties, recht hebben op hulp.
Wel vindt de Partij Voor de Vrijheid dat deze mensen zoveel mogelijk in de eigen regio, waar ze vandaan komen dus, moeten worden opgevangen.

De PVV heeft ook steeds gewaarschuwd voor de aanzuigende werking van een te soft beleid t.a.v. de opvang van asielzoekers, waardoor bij grote groepen mensen de verwachting ontstaat dat het loont om zich, voor veel geld, in handen te geven van mensensmokkelaars die hen door woestijnen, over zee in wrakke bootjes en in louche vervoermiddelen naar Nederland loodsen. Eenmaal hier komt er een heuse hulpverleningindustrie op gang, die er alle belang bij heeft dat de stroom in gang blijft en deze mensen hier blijven, al dan niet uitgeprocedeerd, legaal of illegaal! 

De problemen die nu ontstaan in kleine gemeenschappen zoals het Friese Rijs, het Brabantse Overloon of in ons eigen dorp Oranje zijn de consequenties van de manier waarop de bestuurders vanuit de linkse hoek omgaan met dit probleem. Een tsunami- achtige toestroom van vluchtelingen en gelukszoekers die mee moeten helpen om Nederland te "nivelleren" maar vooral, lijkt het, een probleem oplossen door het bij een ander neer te leggen. De mensen die dit in Brussel, Den Haag en op gemeentelijk niveau allemaal zo mooi bedenken en daar ongetwijfeld een ontzettend goed gevoel van over houden zouden waarschijnlijk heel anders reageren als ze zelf deze mensen van "brood, bad en bed" zouden moeten voorzien. Nu worden, vaak tegen hun wil, gemeenschappen geconfronteerd met mensen met een totaal andere cultuur, religie en achtergrond en in sommige gevallen in aantallen die absoluut niet in verhouding staan met de oorspronkelijke bevolking.

De 140 inwoners van Oranje voelen zich bedreigd door de al aanwezige 600 asielzoekers en zeker door de nog grotere aantallen die de COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers) in petto had. De massale knokpartij die onlangs in Overloon tussen de Afrikaanse- en Arabische asielzoekers ontstond is een schrikbeeld wat veel mensen in die kleine kernen bezig houdt.
Ook in Oranje bestaat die onrust. Daar begon een groep van 70 Syrische vluchtelingen actie te voeren omdat, volgens hun woordvoerder, ze te lang moesten wachten voordat de IND (immigratie- en naturalisatiedienst) met de intake gesprekken begon. Boze mensen die niets te doen hebben in een gehucht waar niets te doen is, is vragen om moeilijkheden. Logisch dat de autochtone bevolking daar op zijn zachts gezegd niet blij mee is en in opstand komt.

Wat nog verontrustender is, was het antwoord van het IND dat het DvhN van haar woordvoerster Yvonne Weggers optekende n.a.v. de actievoerende Syriërs:
"We hebben begrip voor de onvrede omdat de omstandigheden niet heel prettig zijn en ze pas hun familie kunnen laten komen als ze zelf een verblijfsvergunning hebben" Zodra het eerste gesprek geweest is gaat het voor de Syriërs meestal heel snel: ongeveer negentig procent mag blijven" einde citaat.
Laten we niet hopen dat deze Syriërs indicatief zijn voor alle asielzoekers die zich in Nederland melden! Niet alleen zou dat betekenen dat bijna alle asielzoekers, die zich aanmelden, een verblijfsvergunning zouden krijgen maar dat we die aantallen nog eens met 4 of 5 moeten vermenigvuldigen omdat ze allemaal met hun familie verenigd willen worden... in Nederland natuurlijk, want hier staat hun broodje klaar, wordt er gezorgd voor een warm bad en is het bedje gespreid.

Mening van Ad van Berkel 19-11-2014

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief