De PVV is tegen windmolens in Drenthe. Waarom?

De PVV is tegen windmolens in Drenthe. Waarom?

Onder invloed van een lobby voor duurzame- en CO2 vrije energie werd op Europees niveau de afspraak gemaakt dat in 2020 14% van de te gebruiken energie "groen" zou moeten zijn.
Zoals zo vaak holde daarmee de politiek achter de fanatieke milieugroeperingen aan en werden (voor de zoveelste keer) besluiten genomen die een heel andere impact hadden.
Uit angst om niet politiekcorrect te zijn en bij gebrek aan onafhankelijke informatie moest en zou Europa en dus ook Nederland volgestouwd worden met windturbines.

Had men meer naar andere landen gekeken waar al langer met windturbines gewerkt wordt, dan waren de werkelijke feiten eerder aan het licht gekomen maar afgezien daarvan zou het eigenlijk al voldoende moeten zijn dat deze gedrochten, die met hun vleugeltips bijna de 200m. hoogte halen, hun omgeving zodanig verpesten dat iedereen inziet dat ze niet in het Drentse landschap passen.
De argumenten die er, volgens de voorstanders, voor pleitten om windmolens in Drenthe neer te zetten, worden inmiddels allemaal losgelaten (omdat ze domweg niet houdbaar zijn) en het lijkt er op dat alleen nog maar wordt doorgegaan omdat het moet???
Men verschuilt zich achter de gemaakte afspraken met Brussel, Den Haag en andere provincies maar laten we niet vergeten dat ook de politieke partijen in Drenthe deze windmolens willen. Ja, er worden heel wat krokodillentranen gelaten maar in de Staten van Drenthe is de PVV vooralsnog de enige partij die tegen windmolens is!
Het is onbegrijpelijk dat diegenen, die milieu en welzijn voor mens en dier zo hoog in het vaandel hebben zulke fervente voorstanders zijn.
Onderzoeken in vele landen hebben uitgewezen dat de fysieke- en psychische klachten van personen, die in de buurt van windparken wonen, worden veroorzaakt door windturbines. Om die reden is de verplichte afstand van windmolens t.o.v bewoonde objecten in die landen opgetrokken naar soms wel 2500 m. De PVV doet dan ook een dringend beroep op de Nederlandse overheid om de norm van 500m. nog eens goed onder de loep te nemen!
Maar ook voor dieren zijn de windmolens erg schadelijk. Vooral vogels en vleermuizen worden er door gedesoriënteerd en in grote aantallen uit de lucht gemept.

De energieopwekking door wind, hoe sympathiek ook, lost in deze vorm niets op. In plaats van duurzaam is het vooral duur, wordt de CO2 uitstoot niet of nauwelijks verminderd en wordt er nauwelijks bespaart op fossiele brandstoffen (omdat er lang niet altijd genoeg wind is, is er een zeer duur "Back-up" systeem nodig waar ook weer fossiele brandstof voor nodig is.)
Iedereen weet dat er voor de realisatie van windparken veel subsidie nodig is. De productiekosten zijn n.l. veel hoger dan bij kolen, gas of kerncentrales. Vaak is het hoogspanningsnet niet toereikend en/of moet drastisch verbeterd worden om de pieken en dalen op te vangen of simpelweg de opgewekte stroom te "vervoeren".

De PVV is tegen windturbines maar sluit de ogen niet voor het energievraagstuk.
Er zijn alternatieven! De meeste daarvan, zoals bv. zonne-energie, moeten nog doorontwikkeld worden om werkelijk rendabel te zijn. Maar ook moeten we durven openstaan voor andere nieuwe ontwikkelingen zoals bv. Thorium kerncentrales. Deze centrales, die momenteel in India, China, Japan en Noorwegen ontwikkeld worden, zijn vooral véél veiliger. Niet alleen omdat nucleaire afval van deze centrales veel geringer is met mindere en korter durende straling maar ook bestaat er geen kans op een meltdown en ook het gevaar voor het produceren van een kernbom behoort niet tot de mogelijkheden.
Bovendien is thorium praktisch gratis, in vele landen aanwezig en produceert per gewichtseenheid 200 keer zo veel energie als uranium of 3500 keer zo veel als steenkool. Dat stemt tot nadenken!
De PVV in Drenthe is daarom van mening dat er veel beter geïnvesteerd kan worden in onderzoek en ontwikkeling van alternatieven die werkelijk duurzaam en rendabel zijn. Wellicht kunnen nieuwe ontdekkingen een rol spelen maar voor de kortere termijn lijken thoriumkerncentrales, kernfusie en niet te vergeten geothermie (aardwarmte) prima alternatieven waar we ons op zouden kunnen richten.
In ieder geval moeten we af van windturbines in Drenthe; niet alleen omdat het niets oplost maar vooral omdat het voor de bewoners een concrete nachtmerrie is die indruist tegen alle ideeën van welzijn.

Ad van Berkel