De Nederlandse economie wordt weer eens geteisterd door een ongrijpbaar spook: die van de stikstof die de onze natuur zou verwoesten, dat is tenminste het verhaal van de Natuurorganisaties, van de overheid, links politici en wat de politiek correcte media ons voorhouden.

GS wil nu de aansluiting Emmen Noord op de N34 gaan sluiten voor het verkeer. De PVV is hier vanaf het begin tegen geweest en ook veel mensen en organisaties uit de omgeving zowel uit Klijndijk, Het Haantje als uit Emmen zien dit helemaal niet zitten. Ook de gemeenteraad en B&W van Emmen hebben destijds schriftelijk aangegeven de aansluiting Emmen Noord te willen behouden. Maar in het algemeen geldt dat als het bestuur en de 4e macht een bepaalde richting hebben uitgezet dan krijg je die niet met 100 ossen in een andere richting en

De PVV-fractie heeft de brieven van LNV over het stikstofbeleid en de nieuwe beleidsregels erover van de Provincie geagendeerd (4 maart 2020) omdat wij menen dat dit niet zonder openbaar debat mag passeren. Met het externe salderen zowel als met het nieuw aangekondigde middel van het ´Verleasen´ dreigt de landbouwsector permanent te gaan krimpen, want als stikstofrechten verdwijnen dan zal in ieder geval de veehouderij inkrimpen. Waarom is dit zo belangrijk?

Onderbouwing agendapunt
Betreft agendering van: Brief van Actiecomite Genóch=Genóch Frl. van d.d. 17 juli 2018

Geagendeerd door
PVV

Vergadering
Statencommissie OGB

In de reactie van GS op het Wolvenplan-IPO (Inter Provinciaal Overleg) en de brief van de Ver. Drentse Schapen en Geitenhouders de vraag: de in de brief gebruikte term ‘territoriale wolven’ daar schrikken wij nogal van: is het de bedoeling van GS om toe te staan dat een of meerdere roedels wolven zich gaan vestigen in Drenthe?

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief