De asielinstroom heeft proporties aangenomen die voor Nederland niet meer dragelijk zijn. Dat weet iedereen die geen oogkleppen op heeft. De immigratiestroom wordt steeds sterker en uit zich reeds lang in problemen op gebieden als wonen, onderwijs, veiligheid, zorg, uitkeringen, culturele verschillen die tot spanningen leiden denk aan de zgn. ‘Kansen-en Krachtwijken’, etc.

Motie Huisvesting asielzoekers vreemd aan de orde van de dag

Provinciale Staten van Drenthe in vergadering bijeen op 9 november 2022

Constaterende dat

1. de instroom van asielzoekers uit Syrië toeneemt, ondanks het einde van de gevechten in Syrië
2. de instroom van asielzoekers uit Afghanistan toeneemt, ondanks het einde van de gevechten in Afghanistan
3. de instroom van asielzoekers uit Noord en Midden Afrika toeneemt, ondanks het feit dat er geen oorlogen zijn in dat deel van Afrika.

De door de PVV Drenthe ingediende motie Wolvenbeheer is aangenomen door PS met de volgende toelichting tijdens het debat:
Onder ‘beheer’ van wolven dient het gehele palet van beheer begrepen te worden: verjagen, verplaatsen (b.v. naar Polen of naar de taiga) en/of bejagen.

Situatie in Drenthe (mede toegelicht door Statenleden en Gedeputeerde Staten):
Momenteel wordt ongeveer iedere dag in Drenthe een huisdier als een schaap, kalf, koe, pony, veulen of paard door de wolf gepakt. Er zijn 9 verschillende wolven in Drenthe actief! Vaak blijven de aangevallen dieren nog een nacht, dagdeel of langer creperen in het veld voordat ze uit hun lijden verlost kunnen worden.

De Nederlandse economie wordt weer eens geteisterd door een ongrijpbaar spook: die van de stikstof die de onze natuur zou verwoesten, dat is tenminste het verhaal van de Natuurorganisaties, van de overheid, links politici en wat de politiek correcte media ons voorhouden.

GS wil nu de aansluiting Emmen Noord op de N34 gaan sluiten voor het verkeer. De PVV is hier vanaf het begin tegen geweest en ook veel mensen en organisaties uit de omgeving zowel uit Klijndijk, Het Haantje als uit Emmen zien dit helemaal niet zitten. Ook de gemeenteraad en B&W van Emmen hebben destijds schriftelijk aangegeven de aansluiting Emmen Noord te willen behouden. Maar in het algemeen geldt dat als het bestuur en de 4e macht een bepaalde richting hebben uitgezet dan krijg je die niet met 100 ossen in een andere richting en

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief