Klimaatverandering of Klimaatbedrog?

Dat het Klimaat veranderd is een feit, maar dat doet het Klimaat al zolang er een atmosfeer om de aardbol aanwezig is, bijna zolang als de aarde bestaat dus.
Dat CO2 de oorzaak is van wezenlijke Klimaatverandering in de vorm van opwarming van de Klimaattemperatuur is helemaal geen vaststaand feit. Integendeel, er zijn veel feiten die dit tegenspreken. Hieronder worden een paar verifieerbare feiten opgesomd die ieder die gelooft in de vooronderstelde ‘menselijk veroorzaakte Klimaatverandering’ aan het nadenken zou kunnen zetten:

(nadenken is nooit verkeerd toch? Het doet wél altijd pijn om je geloof af te vallen, maar wetenschap hoort geen geloof te zijn. Of wel dan?)

• Het gehalte aan CO2 is in de vorige eeuw, door opdelven en verbranden van een groot deel van de fossiele bodemvoorraden, opgelopen van 230 naar 400 ppm. (Parts per Miljon) d.w.z.: tot 4 deeltjes CO2 per 10.000 deeltjes stikstof en zuurstof! En dan zou stijging naar 5 of 6 deeltjes per 10.000 een ‘catastrofale opwarming’ opleveren? Lijkt u dat niet onwaarschijnlijk? Zijn die CO2 deeltjes soms thermonucleaire deeltjes? Nee!
• Voortdurend worden de smeltende gletsjers in de media aangehaald als bewijzen dat wij als mensen het Klimaat schaden. Maar: de gletsjers in Europa, Amerika en de Himalaya smelten niét pas sinds vorige eeuw maar doen dat al 200 jaar, vanaf p.m. 1820. Dus lang vóór het grootschalige fossiele brandstofgebruik begon in de 20e eeuw! Het is een reactie op het einde van de ‘Kleine IJstijd’ (p.m. 1400-1810).
• Op zuid-Groenland liggen nu gletsjers op gronden waar 1000 jaar geleden de Vikingen bloeiende boerenbedrijven hielden! Het was daar dus veel warmer dan nu! Maar was er toen sprake van een hoog CO2 gehalte? Nee!
• Onder de zich terugtrekkende gletsjers van Groenland (en daar niet alleen) komen dikke boomstronken tevoorschijn die een paar duizend jaar oud zijn. Dus die hebben daar gegroeid toen er nog geen sprake was van industriële uitstoot van CO2, maar het was toen wel veel warmer dan nu!
• De totale hoeveelheid ijs op Groenland neemt niét af, wel zijn er aan de randen van Groenland een groot aantal gletsjers die zich terugtrekken maar er zijn daar ook flink wat gletsjers die zich uitbreiden, terwijl de totale ijsmassa van Groenland feitelijk licht toeneemt. De lokale afsmeltingsversnelling van gletsjertongen heeft mogelijk te maken met de warme zeestromingen vanuit het zuiden van de Atlantische oceaan.
• Ook op de Zuidpool neemt de totale hoeveelheid ijs niet af maar neemt in omvang duidelijke toe vanaf 1992, volgens NASA-satellietmetingen. Geheel in tegenspraak tot de waarschuwingen van het IPCC en de alarmistische berichtgeving in de media over grote afgebroken ijsvelden. Deze ijsvelden lagen bovendien al in zee en zorgen niet voor verhoging van het zeeniveau; ze zijn een regelmatig optredend en normaal fenomeen om Antarctica.
• Ondanks het steeds doorgestegen CO2-gehalte in de atmosfeer is het klimaat op aarde de laatste 20 jaar niet warmer geworden! Geheel in tegenspraak met de broeikasgasmodellen. Dat wordt zelfs door het IPCC onderkend; maar IPCC en de Klimaat-alarmisten houden stug vast aan de voorspellingen uit computermodellen.
• Volgens Klimaat-alarmisten zoals Al-Gore (2005) zou door broeikasgassen in ongeveer 15 jaar (dus 2020) door het afsmelten van ijs op Groenland en Antarctica de zeespiegel versneld gaan stijgen met 6-7 meter! Dat is dus onzin gebleken, de zeespiegel stijgt sinds het einde van de laatste ijstijd nog steeds constant met p.m. 2 mm. per jaar. Ondanks dat uitblijven, is het alarmisme alleen maar toegenomen. Ook de realiteit stopt deze ideologie niet! (Waarom? Zie daarvoor de Youtube-docu hieronder)
• Vanaf de jaren 70 in de vorige eeuw is er gewerkt aan de vermindering van luchtvervuiling bereikt door zwavelarm maken van brandstoffen en de nabehandeling van verbrandingsgassen (b.v. katalysators en wasinstallaties). Hierdoor is de hoeveelheid zwavelzuur in de hogere luchtlagen sterk afgenomen waardoor er steeds meer zonlicht het aardoppervlak bereikt. (Zwavelzuur zorgt voor druppelvorming (nevel) en daardoor voor weerkaatsing van zonlicht terug naar het heelal). Dit zorgt ervoor dat met name in bebouwde/industriële gebieden, zoals Nederland, de gemiddelde temperatuur lokaal stijgt, maar dit heeft met Klimaatverandering op aardse schaal niets van doen. Een andere reden voor het oplopen van de lokaal gemeten temperaturen is de toenemende verstedelijking. De meeste temperatuur-registraties staan n.l. in stedelijk en verstedelijkend gebied zoals bij vliegvelden en in die gebieden is de temperatuur gemiddeld 1-2 graad hoger dan daarbuiten.

Voor meer diepgravender/wetenschappelijke bewijzen dat CO2 niets met de Klimaat-temperatuur te maken heeft kunt u hier verder lezen …

• Voor de geschiedenis en de (niet-ecologische!) redenen van de Klimaathype of liever het Klimaatbedrog bevelen we u onderstaande Youtube-docu aan (p.m. 1 uur, met Nederlandse ondertiteling): The Great Global Warming Swindle [NL Subs] 

 YouTubeGlobalWarming2019

 

Opiniestuk van Bert Vorenkamp

Januari 2019